avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Aksjesparekonto Spørsmål & Svar 21. mars 2018

Highlighted
Moderator

Aksjesparekonto Spørsmål & Svar 21. mars 2018

ask_IN_mars_2018.PNG

 

Onsdag 21. mars arrangerte vi et direktesendt webinar om Aksjesparekonto (ASK). Jo Ellefsen, leder for Aksjesparekonto-teamet i DNB, presenterte nyheter og oppgraderinger knyttet til ASK. Deretter svarte vi på spørsmål fra deltagerne. 

 

Under finner du link til opptaket, presentasjonen og skriftlig svar på flere av spørsmålene som ble sendt inn

 

Klikk her for å lese presentasjonen

 

Klikk her for å se opptaket av webinaret

 

Spørsmål til webinar om Aksjesparekonto 21/3-2018 (Svarene er skrevet av Jo Ellefsen fra DNB)

 

1. Dersom man har en aksjesparekonto og kjøper og selger aksjer på denne samtidig som man har enkeltaksjer i samme selskap på en annen VPS konto, hvordan virker prinsippet om først inn først ut når det gjelder skatteberegning av evt gevinst?

Svar: VPS-konto innenfor Aksjesparekonto er helt adskilt fra evt andre VPS-konto utenfor ASK-ordningen. For aksjer/aksjefond på Aksjesparekonto gjelder ikke fifo prinsippet. Ingen skatt før beløp som overstiger kostpris + skjermingsfradrag på alle beholdninger tas ut.

 

2. Vil man opptjene et større skjermingsfradrag om man oppretter en ny Aksjesparekonto ved innskudd i løpet av året?
Svar: Skjermingsfradrag beregnes på bakgrunn av den laveste innskuddssaldoen i løpet av året. Laveste innestående vil være innskudd pr. 1 januar, dersom det ikke er tatt ut penger. Dette betyr at du ikke får skjermingsfradrag beregnet på innskudd i løpet av året, men først fra året etter. Opprettes ny ASK vil det være det laveste innskuddet som anses som årets skjermingsgrunnlag. Det er mindre fleksibelt med flere ASK- kontoer, så dersom eneste grunnen for å opprette en ny ASK er skjerming bør dette avveies mot ulempene.

 

3. Kan jeg ta ut av mine fond etter at jeg har plassert de inn under aksjesparekonto?
Svar: Du har full fleksibilitet til å ta ut av dine aksjefond i Aksjesparekonto. Det påløper ikke skatt før uttak overstiger kostpris + skjermingsfradrag.

 

4. Kan jeg selge aksjer/fond i en ASK-konto og la beløpet(gevinsten) stå på kontoen i årevis og ikke betale skatt før jeg tar ut gevinsten en gang i fremtiden ? Må jeg da betale skatt etter dagens skattesatser eller i fremtidige skattesatser når jeg tar ut pengene?
Svar: Du kan la gevinsten stå i Aksjesparekontoen så lenge du vil ut en at det påløper skatt. Ved uttak vil gjeldende skattesatser på uttakstidspunktet gjelde.

 

5. Vil DNB utvikle en teknisk løsning som fortløpende og dynamisk, før og etter omsetning av verdipapirer, viser kunden hvilket handlingsrom vedkommende har for hvert enkelt verdipapir, til ytterligere omsetning som ikke utløser en negativ skattekonsekvens? (altså at skatteplikt blir utløst I motsetning til fortsatt utsatt skattekonsekvens)
Svar: Vi har på plass en oversikt i nettbanken som viser hvor mye man kan ta ut skattefritt. Husk, det skattefrie uttaket beregnes på tvers av alle beholdninger. Den blir løpende oppdatert, skatteposisjon blir oppdatert neste virkedag ved uttak.

 

6. Når blir det mulig å opprette Aksjesparekonto for mindreårige?
Svar: Det ble mulig fra 12. mars i DNB.

 

7. Jeg klarer ikke å finne en oversikt over handler som pågår. Dette gjelder kjøp, salg og bytte av fond. Er dette noe som vil komme i løsningen?
Svar: Det kan du finne to steder. Innlogget i nettbanken finnes en oversikt under menypunkt sparing og investering, Fondshandel og under «bevegelser». I Spare app’en finnes oversikten i fond under transaksjoner og er merket «under behandling»

8. Kan jeg overføre aksjer fra ASK konto i annen bank til ASK konto i DnB uten at det utløser skatt ?
Hvis svaret er ja, er det i så fall en ordning som gjelder kun for overgangsåret 2018 ?
Svar: Det er kun mulig å overføre alt som er inne på en Aksjesparekonto uten at det utløser skatt. Den regelen gjelder uavhengig av overgangsordningen som utløper 31.12.2018.

 

9. Hva må jeg gjøre for å samle forskjellige fondsandeler spredt hos flere forvaltere i en Aksjesparekonto f.eks i DnB ? Kan DnB gjøre det for meg, eller må jeg gjøre det selv?
Svar: I løpet av 2018 kan man flytte aksjefond inn i Aksjesparekontoen uten at det utløser skatt (på eventuell gevinst). For å flytte fondsandeler må flytteskjema fylles ut (det finnes på dnb.no). Her kan man samlet bestille flytting fra flere leverandører inn til en Aksjesparekonto. Etter riktig utfylt vil DNB gjøre resten uten kostnader.

 

10. Jeg er ikke sikker på hvordan det fungerer med å flytte fond (selge eller kjøpe)det jeg har opplevd er at det tar dagevis fra man gjør flyttinger på nettet til det faktisk skjer noe.
Hvorfor skjer ikke dette like fort som når man betaler fra bankkonto en regning med bankid?
Svar: Flytting av midler inn i Aksjesparekonto fra eksterne leverandører kan dessverre ta lang tid. Noen aktører er raske, andre svært trege. Når midlene er inne på Aksjesparekontoen og man kjøper/selger fond tar det bare noen dager for DNB fond. For eksterne fond vil det ta lengre tid.

 

11. Hei, slik jeg har forstått så skal de selges via Brukskonto Aksjer og overføres til Aksjesparekonto for den delen som kan investeres senere for unntakas for skatt. Er det noe tidsbegrenses for kor lenge det kan gå før overføring til Aksjesparekonto
Svar: Det er mulig å overføre aksjer inn i Aksjesparekontoen uten at det utløser skatt på gevinsten i løpet av 2018

 

12. Hvem bærer risikoen for verdiendringene i fondene under flytting av disse inn i en ASK når flytteprosessen tar flere uker/måneder? I denne perioden har kunder opplevd å ikke se saldo på fondene noe sted.
Svar: Alle aksjefond er investert i markedet under hele flytteprosessen. Verdiendringene vil derfor bli hensyntatt i det aktuelle fondet. I deler av perioden kan fondene være borte fra både avgivende og mottakende aktør. Dette skyldes ofte at avgivende aktør overfører andelene til en mellommann/ depotmottaker som kan bruke tid.

 

13. Vil det komme noen retningslinjer fra myndigheten rundt flytteprosessen av ASK når man ser at dette markedet per i dag ikke fungerer?

Svar: Overgangsordningen fases ut i 2018, her tror vi ikke det kommer noen nye retningslinjer fra myndigheten. Når det gjelder flytting av en hel Aksjesparekonto har myndigheten fastsatt en frist på 10 dager.

 

14. AKS konto er opprettet men kommer jo ikke videre med å ordne flytteskjema. Kommer da opp feilmelding I nettbanken. Det eneste DNB tilbyr er å ordne dette manuelt, dvs sende meg skjema I posten hvor alle salg/transaksjoner må fylles ut og sendes I retur. Bare jeg som har slikt problem? Enormt tungvint.
Svar: Jeg beklager at du har opplevd problemer i flytteprosessen. Det kan skyldes flere grunner. Jeg opplever at de færreste får feilmelding, men det er langt flere som trenger hjelp i flytteprosessen. Jeg anbefaler at du tar kontakt med askdam@dnb.no og ser om de kan hjelpe deg.

 

15. Hva kan man forvente av rente på aksjesparekontoen framover?
Svar: Myndighetene har bestemt at renten på bankkontoen i Aksjesparekontoen skal være 0%. Det er lovbestemt. Det er greit å være klar over at saldoen på bankkontoen inne i Aksjesparekontoen inngår i beregningsgrunnlaget for skjermingsfradraget

 

16. Har man samme mulighet ved salg/kjøp inne i ASK som fra aksjehandelskonto utenfor ASK til å følge status på innmeldt ordre, og går oppdateringen like raskt
Svar: Ja, helt likt som utenfor ASK

 

17. Jeg har en aksje inne i ASK som er sammensatt av tre kjøp til forskjellig tid og kurs. Dersom jeg ønsker å selge noen, er det Fi-Fo prinsippet som avgjør hvilke aksjer som blir solgt?
Svar: Inne i ASK gjelder ikke fifo prinsippet. Det siste som tas ut er gevinsten

 

18. Når jeg overfører aksjeutbytte fra ASK konto til rentebærende konto, hvordan fanger systemet opp at det ikke er gevinst som tas ut?
Svar: Aksjeutbytte blir løpende beskattet i ASK. Hvis utbytte utbetales ut av ASK, får det ingen ekstra skattemessig konsekvens – siden inngangsverdien blir justert.

 

19. Jeg har Aksjesparekonto både i DNB og KLP. Jeg har solgt noen aksjer, og det står nå penger på begge kontoene. Kan jeg overføre penger fra en Aksjesparekonto til en annen? Jeg har fire KLP indeksfond tilknyttet KLP Aksjesparekonto. Kan jeg overføre det ene (hele) fondet til DNB Aksjesparekonto?
Svar: Den eneste måten å overføre mellom Aksjesparekontoer uten å utløse skatt er å overføre hele Aksjesparekontoen. Det er mulig å ta ut kostprisen av investeringene og så innbetale pengebeløpet

 

 

Skrevet/publisert av Marius - Jobber i DNB Markets