avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Aksjesparekonto: Tips & triks, Spare-app, spørsmål & svar

Highlighted
Moderator

Aksjesparekonto: Tips & triks, Spare-app, spørsmål & svar

19. juni 2018: Her finner du opptak, presentasjon og svar på spørsmål fra dagens direktesendte webinar om Aksjesparekonto.

 

I dag inviterte vi Aksjesparekonto-brukere i DNB til webinar der alle kunne delta fra egen PC.

 

Opptaket av dagens seanse ser du ved å klikke her.

 

Jo Ellefsen, leder for Aksjesparekonto-teamet i DNB, delte «Tips & triks». Se presentasjonen her.

 

Skriftlig svar på flere av spørsmålene som ble stilt under webinaret finner du her:

 

 1. Er det sannsynlig at utbytte blir behandlet på samme måte som gevinst ved salg snart?
 • Svar: I 2018 er skattesatsen på gevinster på aksjer og andeler i aksjefond samt utbytte for personlig aksjonær 30,59 prosent (gjeldende sats for 2018) – altså ingen forskjell i skattesats, men utbytte er ikke omfattet av reglene om ASK og beskattes løpende.
 1. Under "Aksjer" i appen spare så kunne jeg tenkt meg å trykke på en aksje for å se flere detaljer om posten, pris pr. aksje, antall osv. For aksjer på utenlandske børser så er det veldig greit å se hvilken kurs som er brukt for å beregne nå-verdien også.
 • Svar: Takk for innspill. Spare appe¨n er under kontinuerlig utvikling, så vi skal spille inn forslaget

 

 1. Håper Webinar blir tilgjengelig for å se i etterkant, da jeg ikke har mulighet til å se det live midt på dagen.
 • Svar: Vi legger det ut rett etter sendingen. Alle som har meldt seg på webinaret får tilsendt lenke

 

 1. Jeg overførte flere aksjefonds til ASK i oktober i fjor, alle med gevinst. Noen av disse er seinere byttet til andre fonds. Hvordan beregner man gevinsten i ASK når man bytter fonds men ikke realiserer?
 • Svar: I nettbanken og Spare app’en har du oversikt over hvor mye du har i urealisert gevinst, og hvor stort beløp du kan ta ut skattefritt fra Aksjesparekontoen.

 

 1. I oversikten min nettbanken står det: "Så mye kan du ta ut uten å måtte betale skatt: xxxx kr". Noen av mine fonds har hatt god utviklinger . Hvis jeg selger et av disse med god gevinst, men verdien er likevel lavere enn xxx kr, slipper man da å betale skatt?
 • Svar: Svaret er JA. (Innenfor ASK-kontoen kan du selge uten å måtte skatte av gevinsten). Det er først uttak (etter fradrag for skjerming) fra ASK som overstiger tilbakebetaling av innskudd som utløser skatt. I Aksjesparekonto blir beløpet du kan ta ut skattefritt beregnet på tvers av alle investeringene du har der. Selger du ett av fondene dine, og du har en gevinst på den investeringen, kan du ta ut inntil det beløpet som er merket XXX..

 

 1. Det hadde vært fint om dere kunne forklare litt om beskatning og gevinstberegning ved bytte av fonds.
 • Svar: Innenfor en Aksjesparekonto betaler man ikke skatt på gevinster underveis. Man får en utsettelse med beskatningen. . Man må først betale skatt når man tar ut mer enn samlet kostpris + opparbeidet skjermingsfradrag fra Aksjesparekontoen. Først da må man betale 30,59 % (gjeldende sats for 2018) skatt på gevinsten

 

 1. Bytte av fond tok alt for lang tid; fra 27/4 til 18/5. Selv om det er mange helligdager, er vel dette alt for lang tid.
 • Svar: Helt enig, det er for lang tid. Vanlig praksis er at man får kurs t+2 og ser beholdningen T+5 ved handel av eksterne fond. For noen få fond tar det lengre tid, grunnet oppgjørsrutiner hos motpart

 

 1. Skuffet meg også at DNB forsøkte å fraskrive seg ansvaret, slik at jeg måtte sende dere og KLP div. mailer for å få svaret at DNB arbeider med å bedre flyten på eksterne fond gjennom aksjesparekto.
 • Svar: Det er bare å beklage den dårlige kundeopplevelsen. Jeg vet at det jobbes med å få ned handletiden mot eksterne fond, slik at det man kurs t+2 og ser beholdningen T+5 ved handel av eksterne fond.

 

 1. Er denne forbedringen nå gjennomført slik at kunden unngår event. kurstap på lang transaksjonstid?
 • Svar: Nei, den forbedringen er vi ikke i mål med ennå

 

 1. Jeg har ASK hos dere. Hvorfor kan jeg ikke få kjøpt f.eks Borr og Northern Drilling?
 • Svar: Myndighetene har bestemt (Evt det er lovbestemt) at det kun er børsnoterte aksjer i selskaper hjemmehørende i land innen EØS som kan flyttes inn/handles i ASK

 

 1. Kan jeg ta ut penger av den bankkontoen som er knyttet til aksjesparekontoen. Det er aksjeutbytter som står på kontoen.
 • Svar: Ja, det er like enkelt å ta ut penger fra ASK bankkonto som en vanlig kontooverføring. Evt også nevne at utbytte ikke er omfattet av reglene for ASK og vil bli skattlagt på vanlig måte for det året det mottas. Utbytte som går inn på kontoen vil regnes som innskutt kapital på ASK.

 

 1. Jeg ønsket å ta ut urealisert avkastning og har derfor lagt ut mine DNB aksje- og kombinasjonsfond for salg 2.7.2018. Om jeg fortsatt ønsker å stå i mine valgte fond, må jeg da kjøp meg inn igjen. Er det andre og enklere måter å heve urealisert avkastning på?

Svar: Du må selge aksjer eller andeler for å realisere avkastning. For å unngå skatt på salget må midlene være inne i Aksjesparekontoen når du selger. Du kan ta ut fra ASK-kontoen det du har betalt for investeringene + opptjent skjermingsfradrag skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten at du skattlegges.

 

 1. Hvorfor står det at jeg handler utenfor aksjesparekontoen min når jeg kjøper fra fond med aksjesparekontoen min? Jeg kjøpte: KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks II. Eller har jeg ikke laget den på riktig måte, i så fall, kan dere hjelpe meg litt på vei?

Svar: I handelsløsningen for fond må du ta stilling til om du handler til generell fondsparing, Aksjesparekonto eller IPS – det kan noen gang være forvirrende. Derfor har vi lagt inn et varsel i handelsløsningen for å advare /gjøre oppmerksom på hvor man handler. Her må du endre hvilken belastningskonto og fondskonto du handler til

 

 1. Når jeg er inne på aksjehandelsiden, inne på porteføljer og ordre kommer det opp en feil melding, hva betyr dette og hvordan får jeg fikset det? "Det har oppstått en feil med din bruker. Vennligst forsøk på nytt eller kontakt DNB Markets. (Feilkode: 8001)" 
 • Svar: Vi anbefaler at du tar kontakt med aksjebordet, så hjelper vi deg. Telefon: 915 08940 eller e-post: markets@dnb.no

 

 1. dags dato vises kun 1 verdipapirkonto i spareappen. Når skal det bli mulig at alle verdipapirkontoene vises i spareappen?
 • Svar: Alle VPS kontoer i DNB vises i Spare app’en. Men hvis VPS kontoen er hos for eksempel Nordea, vises den ikke.

 

 1. Jeg har allerede en DNB Investeringskonto med underliggende VPS konto. Hva er de konkrete forskjellene mtp. Fordeler/ulemper mellom det jeg har og aksjesparekonto?
 • Svar: En forskjell mellom ASK og Investeringskonto er at investeringsuniverset ikke er begrenset til aksjer og aksjefond innenfor EØS/  mulighet til å handle både i aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond. Også utbytte omfattes av ordningen. Etter någjeldende regler beskattes gevinst ved uttak etter gjeldende sats for alminnelig inntekt (uavhengig av om avkastning stammer fra aksje- eller renteinntekter). OBS: Nye beskatningsregler fra 1. januar 2019 hvor aksjeandel av gevinsten/aksjeinvesteringer ved uttak vil bli beskattet i tråd med gjeldende regler for verdipapirfond (gjeldende sats 30,59 %). 
 • Svar:  Gunstig overgangsregel. Mulighet til å ta ut kostpris og skjermingsfradrag skattefritt. Opparbeider skjermingsfradrag (Dette gjelder også for aksjeinvesteringer innenfor investeringskonto når nye regler trer i kraft 1. januar 2019)

 

 1. Jeg har stående et beløp – cash – på aksjesparekonto hos en annen leverandør. Kan jeg overføre disse til aksjesparekontoen min hos Dnb uten å utløse skatteplikt ?
 • Svar: Eneste mulighet er å overføre en hel Aksjesparekonto – ellers utløser det skatteplikt. Forutsetter/Antar at beløpet ikke kan tas ut fra den andre kontoen uten at det utløser skatt.

 

 1. Jeg har skjønt at det er mulig å opprette flere AKS kontoer som er hensiktsmessig om en ønsker å ha egne AKS kontoer for hvert barn osv. DNB har i dag gebyr hvis beholdning over kr 100T. Hvis en da oppretter 5 AKS kontoer blir det da 5 ganger gebyr pr år om alle har over kr 100T? Andre aktører tilbyr gebyrfrie AKS kontoer uavhengig av beholdning – hvorfor er ikke DNB konkurransedyktig her?
 • Svar: Det påløper ingen gebyrer i Aksjesparekonto. Alle beholdninger i aksjefond er fritatt for gebyr. Det er kun beholdning i enkeltaksjer over 100.000 som utløser gebyr. Men beregnes det på bakgrunn av beholdning på tvers av alle VPS kontoer

 

 

 1. Si litt om SPARE, dette var nytt for meg. Er det en App i Windows, And OS
 • Svar: Ja, det er en app. Du laster den enkelt ned fra App store eller Android

 

 1. Hei! Kan vi se et opptak av dette webinaret noe sted seinere? Vanskelig å få med alt midt i arbeidstiden. Takk Smilefjes glad
 • Svar: Vi legger det ut rett etter sendingen. Alle som har meldt seg på webinaret får tilsendt lenke

 

 1. Jeg har en ASK konto hos en annen leverandør. Kan jeg også ha oss dere? Er det noe problem ift evt. skatt?
 • Svar: Ja, du kan ha ASK hos flere. Det er ingen problem ift skatt.  De kan også slåes sammen uten at det utløser skatt.

 

 1. Hei! Kunne dere forklart litt mer om hvordan man blir skattet? Hva er det som blir skattet ca 30% ? Er det det beløpet man tar ut, eller er det evt. gevinster?
 • Svar: Innenfor en Aksjesparekonto betaler man ikke skatt på gevinster underveis. Man får en utsettelse med beskatningen. . Man må først betale skatt når man tar ut mer enn samlet kostpris + opparbeidet skjermingsfradrag fra Aksjesparekontoen. Først da må man betale 30,59% (gjeldende sats for 2018) skatt på gevinsten

 

 

 1. Om jag har en fond i dag i Gjensidige som jag har automatisk överföring per månad till, men vill flytta fonden till mitt aktiesparkonto i DNB. Måste jag ändra automatisk månatliga överföring?
 • Svar: Svaret er ja. DNB stopper det automatiske trekket oss Gjensidige, men du må opprette en ny spareavtale hos DNB

 

 1. Kan man ha uttaksavtale fra ASK?
 • Svar: Vi har ingen løsningen for uttaksavtale fra ASK i dag. Vi har heller ingen planer i nærmeste fremtid. Skal det vise seg at det er stor kundeetterspørsel, vil vi ta det med i utviklingsplanene våre.
Skrevet/publisert av Marius - Jobber i DNB Markets