avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Børsgruppen Aktie i Aksjeligaen

Senior bidragsyter

Børsgruppen Aktie i Aksjeligaen

Hei igjen Investment Network!

 

Ettersom at det var positiv respons på "bloggen" vår i Aksje-NM, har vi valgt å ta det et steg videre, og vil dermed dele våre tanker om markedet og investeringer i forhold til aksjeligaen også. 

Aksjeligaen er så og si det samme som aksje-NM, bare at det varer mye lengre - helt frem til 31. Desember. Dette åpner for litt mer langsiktige investeringer og strategier. Som dere kanskje husker, vant vi ikke akkurat aksje-NM, snarer tvert i mot. Årsaken er ganske simpelt at vi tok et valg om å holde den høyeste risikoprofilen vi anså som mulig. Det slo litt begge veier, men endte rødt.

 

Så langt i aksjeligaen har vi hatt nogenlunde samme strategi, altså meget høy risiko. I motsetning til aksje-NM har det fungert godt for oss denne gangen, og vi ligger foreløpig på en soleklar førsteplass med 18,41% i avkasting etter kun to uker spilt. Andreplassen har en avkastning på 10,06%. Her er topp 10 i konkurransen:


Skjermbilde 2018-05-06 kl. 15.23.03.png

Ettersom at det ikke fungerte så bra å ha 14 medlemmer på laget i Aksje-NM, har vi valgt å begrense laget til maksimum tre investeringsentusiaster i aksjeligaen. Mitt navn er Brage, og jeg er leder i Børsgruppen Aktie. Ettersom at vi er midt i eksamenstiden består laget foreløpig kun av meg, men fra og med Juni kommer to andre medlemmer av Børsgruppen, Joakim og Erlend til å bli med på laget. Tanken er at vi skal oppdatere investment network hver søndag/mandag med endringene i porteføljen og status i hele aksjeligaen, samt den private ligaen vi har opprettet for studenter som deltar i konkurransen. (Hvis du vil være med i studentligaen er det bare å sende oss en melding her eller på facebook). 

For å beholde førsteplassen vår har vi gjort noen vurderinger på hvordan investeringsstrategi vi skal ha fremover. Med det har vi besluttet å gjøre en overordnet endring. I motsetning skyhøy risiko, kommer vi nå til å kjøre en litt mer konservativ strategi. Vi kommer i utgangspunktet til å gjøre sektoranalyser, og vurdere hvilke områder vi kan vente vekst på kort til mellomlang sikt. 

 

Per nå består porteføljen i aksjeligaen av følgende verdipapirer:
Avance Gas Holding (AVANCE)

Nordic Nanovector (NANO)

Xact OBX Bear (OBXEXDBEAR)

RAK Petroleum (RAKP)

WR Entertainment (WRE-ME)

 

 

Av flere årsaker velger vi nå å trå mer varsomt med aksjeinvesteringene våre. Vi har gjort opp litt tanker om årsakene til volatiliteten aksjemarkedene har stått ovenfor i 2018, og mulige utfall dette kan ha fremover. 


Vi har valgt å ta en stor posisjon i "OBXEXDBEAR". Derivatet har en dobbel invers utvikling av OBX. Det vil si at hvis OBX stiger med 1% vil instrumentet falle med 2%, og visa versa.

 

Årsaken er at  aksjemarkedene er preget av usikkerhet og volatilitet. Dette både som resultat av frykt for handelskrig mellom USA og kina, i tillegg til stigende renter. Derivatet har også en helgarderende funksjon for oss i tilfellet av et større fall på både Oslo Børs og Wall Street. Som tidligere nevnt, har vi en komfortabel ledelse og tar steg for å beholde den. Vi ser også noen varsellamper generelt i aksjemarkedene, som vi har gått litt i dybden på under.

 

Amerikanske renter på 10-års statlige obligasjoner bikket i forrige uke 3% med høyeste notering siden 2011, som har stor effekt på markedene. Vi ser ingen grunn til at rentene ikke kommer til å stige videre, spesielt med en sakte men sikkert stigende inflasjon. Selv om dette kan være en indikasjon på at økonomien er sterk, er det ikke nødvendigvis bra for aksjemarkedet, snarere tvert imot. Vi så en økning i den samme renten i februar, noe som sendte den amerikanske indeksen S&P500 ned mer enn 10%.

 

Noe som er litt oppsiktsvekkende, og kanskje årsaken til at markedet nå er så sensitivt for endringer i tiårsrenten er hvor mye gjeld det nå er i markedet i forhold til egenkapitalen i selskapene. Gjeld/EK ratioen på amerikanske selskaper ligger nå på 95.5, det høyeste nivået siden 1999. Markedet ser nå nesten ut som en dragkamp mellom det at selskapenes inntjening har økt betraktelig drar børsene opp, mens frykt for at selskapenes lønnsomhet kan bli påvirket av at det blir for vanskelig å betjene gjeld med høye renter. I vedlegget ser dere den aggressive gjeldsveksten i USA de siste årene.

 

Bilde1.png

 

Et annet punkt er den meget høye P/E ratioen på S&P-indeksen. Når man bruker 12 måneders fremtidsestimat ligger S&P’s P/E på 16.5. Gjennomsnittlig P/E de siste 10 årene ligger på 14.2. Med dette tatt i betraktning i tillegg til stigende renter anser vi at å være fullt investert i aksjer per nå innebærer relativt høy risiko.

 

Under er det også vedlagt en mer oversiktlig graf som setter amerikansk gjeldsutvikling i perspektiv.

 

 Bilde2.png

 

Når selskapene begynner å merke effektene av dyrere gjeldsbetjening, kan den siste tids økning i selskapenes verdier grunnet inntjeningsvekst fordufte. For å konkludere, ser vi indikasjoner på at markedene er priset høyere enn hva som kan berettiges i verdiene, forventet inntjening og renter. Børsenes stigning per nå kan tyde på en siste innspurt fra en solid økning de siste årene. Vi velger dermed å trå varsomt i våre aksjeinvesteringer som en sikring mot et muligens forestående bear-marked eller korreksjoner.


Ellers, et par hendelser vi ser frem til den kommende uken:
Avance: Kvartalsrapport på tirsdag. Oppdatering av spot-ratene på fredag. 
Nano: Muligens melding om ny CEO. Muligens melding om første pasient dosert i paradigme-studiet

Selv om vi er meget glade i å holde oss oppdatert på verdens finansmarkeder og aksjer, understreker vi at vi bare er studenter, og vil følgelig ytre en ansvarsfraskrivelse. Antagelser, anbefalinger og analyser skrevet av oss her på Investment Network og generelt, bør ikke følges blindt av noen. Ved investeringer bør en alltid gjøre opp sine egne meninger og beslutninger. 

 

Hilsen Børsgruppen Aktie ved Handelshøyskolen BI. 
BØRS_PROFILBILD_final.jpg
Børsgruppen Aktie - Blogger fra Aksje-NM
1 SVAR 1
Senior bidragsyter

Sv: Børsgruppen Aktie i Aksjeligaen

Shipping på agendaen!

 

Hei alle sammen! Den siste uken har da alle plassene på topp 10 i aksjeligaen endret seg - utenom førsteplassen, som fortsatt er vår. Vi klamrer oss fortsatt på toppen, men ledelsesmarginen vår har minket litt. Avkastningen vår totalt har falt litt tilbake i en ellers sterk børsuke, mye grunnet bear-posisjonen vår mot indeks.

 

Skjermbilde 2018-05-13 kl. 23.38.46.png

 

På andre siden av skalaen har vi Avance Gas, som hadde en meget sterk uke med 6,5% stigning. Selskapet slapp Q1-rapport på tirsdag, og guidet bedre tider innen LPG-frakt. En guiding som kan også kan underbygges. Med en kald vinter i USA har propaninventarene blitt tømt og det har vært relativt liten etterspørsel for å eksportere petroleumsgasser, og med høyere priser innenlands har det vært få insentiver for arbitrasjehandel oversjøs, ergo lavere fraktrater. Med sommer på vei og økende produksjon i statene ser vi muligheter for et økende amerikansk inventar med gass på lager, og etterhvert en stigning i etterspørselen for å frakte gassen til andre verdenshjørner, hovedsakelig asia. 

 

Med stigende etterspørsel, kommer da spørsmålet om tilbud, toppen av kransekaka. Flåteveksten innen LPG-frakt er relativt minimal i forhold til de siste årene. Anslagene for nye skip (VLGC) i 2018, 2019 og 2020 er på henholdsvis 4, 21 og 12. Beskjedne tall i våre øyne når det sammenlignes med en flåtevekst fra 2015 til 2018 på 110 VLGC-ship. Avance har også en raltivt ung og kostnadseffektiv flåte ift. andre aktører i sektoren.

 

Vi velger inntil videre å holde på aksjen, fraktratene ligger meget lavt og aksjen handles nede mot Net Asset Value (NAV), vi ser dermed en stor oppside, og begrenset nedside i aksjen dersom fraktratene bedrer seg.

 

Per nå består porteføljen vår i aksjeligaen av følgende verdipapirer:
Avance Gas Holding (AVANCE)

MPC Container Ships (MPCC)

Nordic Nanovector (NANO)

Xact OBX Bear (OBXEXDBEAR)

RAK Petroleum (RAKP)

Wallenius Wilhelmsen logistics (WWL)

 

Altså et par endringer, vi tok ut WR Entertainment (WRE-ME). Dette hovedsakelig fordi vi er i prosessen av å redusere risikoprofilen vår i aksjeligaen som nevnt forrige uke, og dette var en meget spekulativ posisjon fra vår side.

Inn kom WWL og MPCC. Førstnevnte rapporterte kvartalstall denne uken, og ble deretter handlet ned over 20%. Fallet kom etter en svak Q1-rapport, mye grunnet insektstrøbbel (bærfis) som resulterte i at tre av skipene deres ikke kunne legge til kai i New Zealand. Det fundamentale ved selskapet er fortsatt inntakt og vi holder en tommel på at markedet overreagerte.

 

Sistnevnte har Q1-rapport 31. Mai, og vi har valgt å posisjonere oss her tidlig da vi ser en bransje med stort potensiale, og et ungt selskap (børsnotert 4. mai) i vekst som har tatt en sterk posisjon i bransjen med gunstig timing. 

 

Frakt av containere er generelt en tjeneste som ikke kommer til å dø ut med det første, MPC har spesifikt valgt å innta segmentet med skip som kan laste volumer på 1000-3000 TEU(containere). Generelt har selskaper i bransjen en gjennomsnittsstørrelse på langt mer, typisk opp mot 5000 TEU. De første 41 skipene fikk selskapet til en billig penge av banker som ville redusere eksponeringen sin mot shipping-sektoren, og flåten har i senere tid økt til 58 skip (55 som er 100% eid av selskapet). Målet er 100 skip innen oktober. 

Time charte-ratene har lagt godt på seg i løpet av 2017, og ordreboken for nye skip har minket seg. Finansielt er selskapet relativt godt posisjonert. Gjeld/EK er på 1/3, en indikasjon på at videre vekst kan finansieres ytterligere. Vi blir ikke skremt bort av at selskapet ikke har rapportert positiv EPS enda, tapet per aksje ble også marginalt mindre fra -0,1 for hele 2017 til -0,05 i Q4 

 

Ettersom at vi liker selskaper i vekst, og ikke minst voksende rater, er dette et selskap midt i blinken for oss. Selskapet har også valgt et lukrativt størrelses-segment innenfor sektoren, da det er en gammel og lite fleksibel bransje med overvekt på større skip. De større skipene er nå også sårbare for miljø-lovgivning, da karbonavtrykket på disse er betraktelig større.

Den kommende uken skal vi se nærmere på oljeservice-sektoren! 

Mvh, Børsgruppen ved BI Oslo


Børsgruppen Aktie - Blogger fra Aksje-NM
Tagger (1)