avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Kan OPEC bidra til et videre løft for oljeprisen og energiaksjer?

Highlighted
Moderator

Kan OPEC bidra til et videre løft for oljeprisen og energiaksjer?

Markedet ser ut til å forvente en utvidelse av den eksisterende OPEC-avtalen i morgen, torsdag 30 november. Hva betyr det for oljeprisen og energiaksjer?

 

Skrevet av Marius Brun Haugen basert på analyser fra Paul Harper og Torbjørn Kjus

 

Inn mot OPECs forrige møte, 25. mai 2017, var det brede forventninger om at kartellet ville annonsere en utvidelse av avtalen om produksjonsbegrensninger med nye ni måneder, noe de også gjorde. Likevel utløste det et sell-off i oljemarkedet som varte frem til 21. juni. Oljeprisen (brent) falt ni dollar i perioden.

 

I en fersk analyseoppdatering peker oljemarkedsanalytiker i DNB Markets, Torbjørn Kjus, på at det er tilsvarende forventninger inn mot torsdagens OPEC-møte. Han viser blant annet til en Bloomberg-undersøkelse der samtlige av 36 spurte analytikere og tradere venter en form for utvidelse av produksjonsbegrensningene.

 

- Med dette som bakteppe kan markedet fort bli skuffet, forklarer Kjus og påpeker at forhandlinger mellom Saudi Arabia og Russland utgjør det største usikkerhetsmomentet.

 

Likevel tror han det er mest sannsynlige utfallet er at vi får en ni måneders utvidelse av den eksisterende avtalen og opprettholder oljeprisestimatet til DNB Markets for 2018 på USD 60 dollar per fat.

 

Hva med energiaksjene på børsen?

Gjør vi en oppsummering av den nordiske rapporteringssesongen for de fire nordiske markedene i Q3 utmerker det norske markedet seg med å være det eneste hvor estimatene på aggregert basis har blitt oppjustert gjennom perioden fra utgangen av september.

 

Dette skyldes i all hovedsak økte forventninger til råvaresektorene. EPS-estimatene (fortjeneste per aksje) for 2018 er løftet med i overkant av syv prosent for energisektoren med drahjelp fra oljeprisutviklingen. De største energirelaterte bidragsyterne til denne utviklingen er Statoil, Aker BP og DNO.

 

Konsensusestimatene for energiaksjene ligger under spotprisen på olje for øyeblikket, men bevegelsen til oljeprisen i ettekant av møtet vil, som vanlig, mest sannsynlig sette tonen for den videre aksjekursutviklingen.

 

Hva mener du? Skriv din mening i kommentarfeltet under (NB! Du må være logget inn for å kommentere).

Tror du torsdagens OPEC-møte vil trigge en oppgang eller nedgang for oljeprisen? Og hvordan mener du man bør posisjonere seg i forhold til energiaksjene på Oslo Børs?

 

 

Skrevet/publisert av Marius - Jobber i DNB Markets