avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Webinar om Aksjesparekonto + Spørsmål og Svar

Highlighted
Moderator

Webinar om Aksjesparekonto + Spørsmål og Svar

aks_bilde_Webinar_feb.PNGWebinar om Aksjesparekonto hos DNB - 7. februar 2018

I dag, onsdag 7 februar, holdt vi et direktesendt webinar om Aksjesparekonto med 1.250 påmeldte deltagere. På agendaen stod blant annet «Nyheter for kunder i 2018», status på flykttemarkedet og informasjon om årsoppgaven.

 

Opptaket av webinaret ser du ved å klikke her

 

Presentasjonen fra webinaret ser du ved å klikke her. 

 

Under har vi samlet et utvalg av spørsmålene som vi fikk under webinaret og gitt svar på disse. 

 

Les mer om Aksjesparekonto her

 

Tema 1 – få oversikt over kostpris, skjermingsfradrag og hvor mye som tas ut skattefritt

 

 1. «Hvordan vet jeg hvor mye jeg gikk inn med ved start av aksjesparekonto, slik at jeg vet hva jeg evt kan ta ut hvis jeg skulle ha behov for det?»
 2. «Når man selger deler av en fond hvordan vet man hvor stor av det som er solgt er innskudd og hvor stor del av det som er solgt er gevinst. Og om man tar hele beløpet som er solgt ut til brukskonto (fra ASK), hvor mye skatt må man betale. Står dette noen sted under deres (DNB) Fondsoversikt (Internettside).»
 3. «Hvordan vet jeg hvor mye jeg gikk inn med ved start av aksjesparekonto, slik at jeg vet hva jeg evt kan ta ut hvis jeg skulle ha behov for det?»
 4. «Når man flytter alle andeler fra en Fond til en annen fond (under ASK), blir all gevinst (tap) "slettet". Hele beløpet føres videre i den nye fonden som innskudd. For eksempel etter flere "flyttinger" av andeler fra en fond til en annen fond vil man miste oversikt over total innskudd og total gevinst. Kommer dere å etablere et bedre Fondsoversikt som vil reflektere dette?»
 5. «Hvor mye kan man ta ut skattefritt, dere har ikke spurt meg om inngangsverdi»

 

Svar spørsmål 1-5: Nå kan alle finne sin skatteposisjon i nettbanken. Her fremgår totalsummen som er beregnet som tas uten at det påløper skatt

 

 1. «Jeg har ASK hos flere banker i Norge, hvordan stiller det seg ved overføring av penger mellom disse?»

Svar: Man kan overføre Aksjeparekontoer mellom banker. Kravet er at hele Aksjeparekontoen må flyttes, enten i form av bankinnskudd eller aksjer/aksjefond

 

 1. «Jeg har fått overført aksje, Storebrand og Grieg Seafood, fra Sbank til Aksjesparekonto i DNB. Kostpris er fortsatt ikke blitt overført. Hvordan sikrer dere at kostpris blir overført og er korrekt? Må hver enkelt kontakte dere for at dette skal bli korrekt?»

Svar: Avgivende enhet har ansvaret for å gi oss informasjon om kostpris. Kunden skal ikke ha behov for å involvere seg.

 

 1. «Jeg lurer på om det er mulig å se skjermingsgrunnlaget for 2017 i Spare-appen? eller hvor er det meningen at jeg skal finne skjermingsgrunnlaget?»

Svar: Det eneste stedet du vil finne skjermingsfradraget er i årsoppgaven som sendes ut i disse dager. Du vil dessverre ikke ha mulighet til å se det i Spare-appen

 

 1. «Jeg har realisert endel gevinster og har nå stående penger på ASK, men denne kontoen gir ikke renter. Jeg har forstått at jeg kan ta ut inntil inngangsverdien på ASK skattefritt, og f. eks. flytte over til sparekonto. Er dette riktig? Hvordan beregner jeg inngangsverdi? Historisk kost for aksjene? Jeg har også overført til ASK endel aksjer som jeg hadde tap på (eks. RENO). Burde jeg ha realisert tapet før jeg overførte til ASK? I tilfelle, kan jeg gjøre noe med dette nå?»

Svar: Ja, du kan skattefritt flytte ut kostpris/det du har betalt for dine investeringer. Vi har akkurat fått på plass en oversikt over hvor mye som kan tas ut skattefritt. Midler som er flyttet inn med tap kan du dessverre ikke gjøre noe med. På generelt grunnlag anbefales det ikke å flytte midler med urealisert tap inn i Aksjesparekonto.  

Tema 2: Spørsmål rundt flytting

 

 1. «Jeg opprettet aksjesparekonto i fjor og ba om å flytte mine fond dit. Saksbehandleren sa at det var i orden. Når jeg ser på min aksjesparekonto vises det 0-beløp mens mine fond (DNB teknologi) fortsatt er på samme plass. Hvorfor er det slik?»

Svar: Da må jeg henvise til hva jeg var innom tidligere i sendingen. Kontakt askdam@dnb.no for å få klargjort status i flyttingen

 

 1. «Hvordan sikre at aksjer/aksjefond som ikke er i DNB blir knyttet opp mot min aksjesparekonto i DnB?»

Svar: Man må fylle ut flytteskjema, det finnes på dnb.no på sidene til Aksjesparekonto

 

 1. «Jeg bestilte flytting av aksjer til ASK i november i fjor, men aksjene er fortsatt ikke flyttet over. Kan det ta så lang tid? Dette var viktig for meg å få ordnet før årsskiftet»

Svar: Tidspunktet når flyttingen ble anmodet styrer den skattemessige behandling. Nå ble også overgangsordningen utvidet til å gjelde ut 2018

 

 1. «Den 14 desember ba jeg om overflytting av to eksterne aksjefond til denne kontoen. Det ene fondet ble overflyttet for et par uker siden, og jeg venter fortsatt på at det andre skal bli flyttet. Det er oppgitt at det kan ta inntil 10 dager å flytte over slike fond. Hvorfor tar det så lang tid?»

Svar: Det tar dessverre vesentlig lengre tid å få flyttet midler fra enkelte aktører. Vi og bransjen jobber fortsatt for å løse denne floken, men er dessverre fortsatt ikke på plass

 

 1. «Hvordan flytter jeg vanlige aksjefond over til aksjesparekontoen min og hva er fordelen med det?»

Svar: For å flytte aksjefondene må flytteskjema som du finner på sidene til Aksjesparekonto på dnb.no benyttes. Fordelene er at du får valgfrihet, både i forhold til produktvalg og mulighet til å ta ut kostprisen skattefritt

 

Tema 3 Aksjesparekonto for mindreårige

 

 1. «Finnes det gode løsninger for å spare i mindreåriges navn frem til barnet er myndig? Kan vi bruke ASK eller lign.?»

Svar: Vi får på plass mulighet å åpne Aksjesparekonto for mindreårige fra mars 2018. Ønsker du ikke å spare i barnets navn, kan du opprette en egen Aksjesparekonto i ditt navn hvor du sparer til barnet.

 

 1. «Går det an å opprette aksjesparekonto for barn. I såfall hvordan gjør man det? Hvilke ting må man huske på? Blir den lignet på egen formue eller på foreldre formue?»

Svar: Fra mars 2018 er det mulighet til å opprette Aksjesparekonto for barn. Da vil man også finne informasjon om hvordan det gjøres. Aksjesparekonto lignes likt som fri sparing. Det vil si at frem til 18 år inngår Aksjesparekonto på foreldrene formue.

 

Tema 4: Lånefinansiering av Aksjesparekonto

 

1. «Når vil dere få vp finansiering i aksjesparekonto slik som dere har idag på vanlig vps konto?»

 

Svar: Vi jobber med å få på plass en løsning for VP-finansiering på Aksjesparekonto så fort som mulig. Vi kan dessverre ikke gi en konkret dato for dette enda.

 

2. «Når blir det mulig å få aksjekreditt tilknyttet ASK? Vil man da i tilfelle kunne ta ut penger mens deler av kreditten er utnyttet? Det er ingen stor sak, men vil kunne gi en liten forenkling.I dag beholder jeg som eksempel den gamle aksjekontoen med tilstrekkelig saldo for å kunne utnytte kreditten. Størst portefølje er imidlertid på ASK for å kunne ta ut utbytte. Det betyr at enkelte aksjer må deles på to konti, men svaret er antagelig at dette er en optimal løsning likevel.»

 

Svar: Vi jobber med å få på plass en løsning for VP-finansiering på Aksjesparekonto så fort som mulig. Vi kan dessverre ikke gi en konkret dato for dette enda. I dag fungerer VP-finansiering på vanlig aksjehandel/VPS-konto slik at du kan be DNB Markets om å overføre penger til din brukskonto, dersom du har «frie midler». Vi regner med at tilsvarende vil være mulig når vi lanserer aksjekreditt tilknyttet ASK.


3. «Kan man låne med sikkerhet i aksjer som er i Ask? F eks låne til boligkjøp, altså annet formål enn aksjekjøp»

 

Svar: Det er fullt mulig å pantsette en ASK VPS konto, men den vil da bli sperrer for handel.

 

Tema 5: Bruk av Aksjesparekonto

 

1. «Hvordan velge ”riktig” aksjefond? Det er mange å velge imellom og lite opplysninger om hvert enkelt fond.»

 

Svar: Det finnes flere filtreringsmuligheter som gjør det litt enklere. DNB har selektert noen fond som tilfredsstiller våre krav til ansvarlige investeringer. De finnes under anbefalte fond. Videre kan man finne utfyllende informasjon om hvert fond på Morningstar

 

2. «Hvorfor er ikke SEB NORWAY Focus Fund kvalifisert for ASK?»

 

Svar: Det ser ut som fondet kvalifiserer for Aksjesparekonto. Vi jobber kontinuerlig for å utvide fondsutvalget, og nye fond vil bli tatt inn i månedsskiftet februar/mars. Vi tror dette fondet er ett av de

 

3. «Kan midler i ASK benyttes til investering i et faktorfond (utenfor DNB)?»

 

Svar: Hvis faktorfondet inngår i fondsutvalget til Aksjesparekontoen i DNB kan man investere i fondet

 

4. «Hva avgjør at en aksje ikke kan flyttes over til aksjesparekontoen?»

 

Svar: Det avgjørende er om aksjen er notert og inngår på en børs innenfor EØS

 

5. «Hyppig utbytting/salg av aksjer i aksjeparekonto – Er det noen fallgruver og hvilke gebyrer utløser det?»


Svar: Husk at handel av aksjer utløser kurtasje og ta høyde for dette når du handler.

 

6. «Forholder det seg slik; at jeg ikke kan ta ut penger av mine fond som ble overført til aksjesparekonto, før jeg pensjonerer meg?»

 

Svar: Det er ingen binding i Aksjesparekonto – du kan ta ut pengene akkurat når du vil. Aksjesparekonto må ikke forveksles med IPS (Individuell Pensjonssparing) hvor det er binding frem til pensjonsalder

 

7. «Jeg har fra før en vanlig Generell Fondssparing konto og har ikke overført beholdningen til Aksjesparekontoen som jeg opprettet sist sommer. Hva er forskjellen? Det vil si Hvorfor bør jeg eventuelt overføre. Jeg tolker det slik at jeg på begge kontoene ikke skatter av evt gevinst før jeg tar den ut.»

 

Svar: Aksjesparekonto gir deg en rekke fordeler. Ved å overføre midler inn i Aksjesparekonto har du valgfrihet til å gjøre produktendringer uten at du betaler skatt (utsatt skattefordel). Samtidig har du valgfrihet til å ta ut kostpris ut av Aksjesparekontoen uten å skatte, så lenge gevinsten beholdes inne i Aksjesparekontoen

 

8. «Hvorfor kan jeg ikke betale fra min aksjesparekonto i alle tilfelle»?
Svar: Bankkontoen i Aksjesparekonto er en handelskontor for aksjer og aksjefond. Videre danner den grunnlaget for alle skatteberegninger og skatterapportering. Derfor går det ikke an å knytte andre betalinger til kontoen

9. «En del leverandører (f.eks. Nordnet) har tidligere anbefalt sine kunder til å kjøpe aksjer via produkter som Investeringskonto. Er det noen mulighet for å flytte aksjebeholdninger/aksjefond som er kjøpt via Investeringskonto inn på aksjesparekonto uten å først måtte selge disse og derved utløse skatt når man overfører ut av Investeringskontoen?»


Svar: Nei. Man kan ikke flytte midler som står på Investeringskontoen inn i Aksjesparekontoen uten å realisere midlene. Det vil si at man ikke kan benytte seg av den gunstige overgangsordningen

 

10. Når min aksjebeholdning blir overført til en Aksjesparekonto blir verdien da satt til 100 % med 0 i urealisert utbytte (investert+avkastning=verdi), ser man da på overført beløp som investert beløp på aksjesparekontoen, eller tar en med seg investert og avkastning som det er på min aksjebeholdning i dag?»

 

Svar: Ved overføres til Aksjesparekonto tar man med seg historisk kostpris som grunnlag for hva som kan tas ut skattefritt

 

11. «Kan samme person åpne flere Aksjesparekonto i samme bank, f.eks. 3 konti hvor 3 arvinger arver hver sin Aksjesparekonto? Kan arvingen da videreføre kontoen uendret uten å ta evtl. gevinster til beskatning?»

 

Svar: Ja, det går fint. Og ja, de kan overføres som gave med kontinuitet, dsv. uten noen skattemessige konsekvenser

 

12. «Jeg overførte alle mine aksjefond til Aksjesparekonto i fjor, men tok ut kr 50000,- rett før jul pga en lengre utenlandsreise. Vil dette ha noen innvirkning på skattebelastningen på min likning for 2017?»

 

Svar: Hvis kostpris og opparbeidet skjermingsfradrag på dine investeringer er under 50 000 vil det ikke få noe skattemessige konsekvenser

 

13. Jeg har aksjer som er bundet i VPS konto grunnet bonusaksjeutbetaling etter 2 år. Kan disse overføres til ASK før det har gått 2 år?

 

Svar: Det varierer fra selskap til selskap. Her må du ta kontakt med det respektive selskapet som administrerer aksjespareordningen

 

14. Har DnB noe investeringsprodukt a la Fonds Link som man kan betjene/investere i via Aksjesparekontoen. Altså om det finns en praktisk måte via Aksjesparekonto å kjøpe/selge fonds?
Svar: Hvis spørsmålet har noe med Link produkter å gjøre (som er spareforsikringsprodukter) er det ikke mulig å overføre midler til Aksjesparekontoen uten først å realisere midlene

 

15. Utbytte: hvordan behandles utbytte kommet inn på ASK i forhold til det beløpet (det nye feltet i nettbanken) som man kan ta ut av ASK uten at det utløser skatt?

 

Svar: Det betales løpende skatt av utbytte fra aksjer i Aksjesparekontoen. Det innebærer at utbetaling av utbytt ikke påvirker kostprisen og beløpet som kan tas skattefritt ut. 16. 17.

 

18. Hvordan ordnes flytting av midler fra Aksjesparekonto i annen bank og til Aksjesparekonto i DNB?

 

Svar: Man kan flytte en hel Aksjesparekonto inn til DNB. Det gjøres ved henvendelse til askdam@dnb.no som sender over flytteskjema som må fylles ut

 

Skrevet/publisert av Marius - Jobber i DNB Markets