avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Årstalen indikerer renteoppgang i år

Community Manager
Community Manager

Årets årstale, den åttende i rekken for Øystein Olsen, tok utgangspunkt at det nå har gått ti år siden siden finanskrisen. Tiåret har lært oss at det tar lang tid før økonomiene henter seg inn igjen. Selv om verdensøkonomien nå langt på vei anses som friskmeldt, er det likevel utsikter til at lønnsvekst og inflasjon fortsatt vil være lav fremover. I talen trekkes det frem flere forhold som har holdt inflasjonen nede, både globalisering, ny teknologi og lavere oppslutning om fagforeninger. Det påpekes at vi må regne med lav inflasjon også fremover, bl.a. fordi handel med tjenester over landegrensene har tiltatt. Olsen mener derfor både at det kan bli mindre svingninger i inflasjonen fremover, og at det kan bli tyngre å få inflasjonen opp hvis den har falt til et for lavt nivå. Samtidig gis det uttrykk for at Phillipskurven, dvs. sammenhengen mellom lønn og ledighet, ikke er brutt. Det betyr at inflasjonen vil øke når arbeidsmarkedet blir strammere.    

 

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.