avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Økonomiske Utsikter fra DNB Markets

Community Manager
Community Manager

Norsk økonomi vokser og boligprisene fortsetter å falle i 2018, anslår DNB Markets, som i dag presenterer sine økonomiske prognoser for neste år.

 

2017 ble et godt år for verdensøkonomien, med sterk optimisme og svært gunstige finansielle vilkår.

 

 

SBF_5136_Haugland-600x400.jpgKjersti Haugland, sjeføkonom DNB Markets- Vi tror 2018 blir enda et lite hakk bedre, med stigende vekst i USA, og i fremvoksende økonomier som India og Brasil, sier DNBs sjefsøkonom Kjersti Haugland.

 

Den globale veksten er markant styrket i år godt hjulpet av stor optimisme og sterkt støttende økonomiske forhold. Lønns- og inflasjonstrykket ser ut til å forbli dempet til tross for fortsatt bedring i arbeidsmarkedet i viktige økonomier. Dette vil begrense farten på sentralbankens renteøkning og forsinke de første stegene mot en normalisering av rentesettingen i eurosonen, Japan og Sverige. De viktigste (kjente) risikoene er en plutselig prisendring i finansmarkedene ettersom tiden for de ekstraordinære tiltakene nærmer seg slutten, en «hard landing» i Kina, en amerikansk lavkonjunktur og en eskalering av geopolitiske spenninger.

 

DNB Markets anslår at veksten i norsk økonomi tar seg opp med to tideler til 2,0 prosent i 2018. Dette er sterkt nok til å dra arbeidsledigheten videre ned og lønnsveksten litt opp i løpet av neste år. Veksten har økt på grunn av redusert etterslep i oljeinvesteringer, høyere privatforbruk og en markert økning i boliginvesteringene. Makroanalytikerne forventer en fortsatt gradvis nedgang i arbeidsledigheten, og at inflasjonen forblir lav på grunn av fortsatt moderat lønnsvekst og et svakt bidrag fra importert prisvekst. 

 

 

Prisfall ut 2018

 

Boligprisfallet vil vare litt lengre enn tidligere anslått, mener tallknuserne i DNB Markets.

 

- Vi venter at boligprisene vil falle gjennom hele 2018, og at nedgangen fra 2017 til 2018 blir 3,5 prosent. En forutsetning bak anslaget er at den nasjonale delen av boliglånsforskriften blir videreført til sommeren, understreker Kjersti Haugland som venter første renteøkning fra Norges Bank i september 2019, litt senere enn i Sverige og eurosonen. 

 

Det private forbruket ventes å fortsette neste år på grunn av økt inntektsvekst, og næringsinvesteringene er i ferd med å nå tidligere nivå etter flere års svak vekst. En nedgang i boliginvesteringene vil dempe veksten i 2018. Rentemarkedet.jpg

 

 

Les hele rapporten for de Økonomiske Utsiktene(engelsk) ved å klikke på bindersen.