avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Økonomiske utsikter 1/18: Oppturen fortsetter, sentralbanker på stram line

Moderator

11621_Markets_banner_plain_pic_0116_cl_2.jpgMakroteamet til DNB Markets er ute med ny rapport. Økonomiske utsikter 1/18: Oppturen fortsetter, sentralbanker på stram line

Globalt:
Det sykliske oppsvinget, som skjøt fart i fjor, ventes å vedvare de neste tre årene. En videre bedring i arbeidsmarkedene vil få lønnsveksten, og dermed også inflasjonen, til å stige. Oppgangen vil likevel holdes i sjakk av strukturelle krefter. Nye teknologiske løsninger gir et stadig mer globalt produkt- og arbeidsmarked. Sammen med demografiske endringer og svakere forhandlingsmakt for arbeidere legger det en demper på lønns- og inflasjonsveksten. Beskjeden inflasjonsoppgang til tross: Neste år vil rentene trolig være på vei opp i alle de rike landene. Sentralbankene vil likevel gå varsomt frem for å unngå markedsturbulens, når den ultra-ekspansive pengepolitikken avvikles. Innen utgangen av 2021 venter vi at det globale oppsvinget tar slutt, som følge av en amerikansk resesjon.

 

Norge:
Oljebremsen har sluppet taket i norsk økonomi og oljeinvesteringene er på vei opp. Optimismen i bedriftssektoren er tilbake og fastlandsinvesteringene viser en oppadgående trend. Optimismen blant husholdningen er høy og reallønnsveksten er tilbake i positivt territorium i fjor. Bedre vektutsikter internasjonalt støtter opp under eksportveksten. Boligprisene faller fortsatt, men vi venter at trenden snur i 2019. Selv om fallende boliginvesteringer bidrar negativt, vil den økonomiske veksten kunne ta seg videre opp de neste to årene. Arbeidsledigheten vil derfor falle videre til et nivå som er litt lavere enn normalt. På tross av lav inflasjon, vil Norges Bank heve renten gradvis, i takt med ESB, til en topp på 1,75 prosent. I 2021 vil de negative ringvirkningene av en amerikansk resesjon også ramme Norge.

 

Web-TV: