avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Økonomiske utsikter August 2018

Moderator

økonomiske_utsikter.jpgHandelskrig, renter på vei opp og aksjemarkeder rundt «all time high» – hvordan er de økonomiske utsiktene for høsten?Mens 2017 var preget av lav volatilitet og positive vekstoverraskelser, har første halvdel av 2018 bydd på svakere nøkkeltall og mer turbulente finansmarkeder. Nyheter om faktiske og mulige økninger i USAs handelsbarrierer mot en rekke land har ført til usikkerhet om framtidsutsiktene. Mistillit mot framvoksende økonomier med store driftsbalanseunderskudd skaker valutamarkedet. I Europa har Italias lånekostnader økt etter at regjeringsskiftet førte landets gjeldssituasjon og framtidige EU-tilknytning inn i søkelyset igjen. 


Det globale oppsvinget er likevel fortsatt intakt, med vekst over normalen og ledighetsnedgang i de fleste store økonomiene. Investeringsviljen i både amerikanske og europeiske bedrifter er stigende, som følge av økt kapasitetsutnyttelse og høy optimisme. Vekstutsiktene vil imidlertid dempes ave en videre eskalering i handelskrigen mellom USA og Kina. De negative effektene vil bli klart størst for de to involverte partene, men også synlige i andre deler av verdensøkonomien.

Her hjemme har veksten tatt seg opp i år, drevet av bedriftsinvesteringer og eksport. Særlig tydelig er det at oljenæringens investeringsvilje- og evne har økt. Dype kostnadskutt de siste årene, samt et løft i oljeprisen til over 70 dollar fatet, har gitt økt lønnsomhet. Temperaturen er nær normal, og vil ta seg opp framover. Likevel ser vi liten fare for overoppheting. For det første snus finanspolitikken nå i nøytral retning, etter mange år med full gass. Boligbyggingen vil falle markert i år og neste år, fra luftige til normale nivåer. Med høyt sparebehov, moderat lønnsvekst og økende rentebelastning er det heller ikke utsikter til mer enn stabil og moderat forbruksvekst.

 

Klikk her for å lese hele rapporten