avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Økt tro på fremvoksende markeder og sykliske aksjer - DNB Asset Management

Moderator

Markedssyn oktober 2017

Vi øker allokeringen i fremvoksende markeder og selger oss ned i sykliske konsumaksjer. Dermed økes undervekten i amerikanske aksjer og US dollar, mens overvekten i finans, energi og teknologi økes. Vi beholder rentedelen av porteføljen uendret.

 

Likviditeten strammes gradvis
Den amerikanske sentralbanken varslet at den fra oktober vil starte nedsalget av obligasjoner ervervet i perioden 2008-2014 gjennom såkalt kvantitative lettelser (QE 1, 2 & 3). Balansen skal gradvis trimmes fra dagens beholdning på 4.500 milliarder US dollar til rundt det halve frem mot 2022.

Dette var godt kommunisert på forhånd, og mange tror ECB følger etter om ett års tid. Mer uventet var det at FED signaliserte renteheving i desember, og flere til neste år, selv om inflasjonen fortsatt er et godt stykke under målet. Sentralbankene vil nok gå gradvis frem i normaliseringen av pengepolitikken, men dette er en ny verden for markedet å forholde seg til.

For oss er dette signalet på slutten på goldilocks 1) perioden med akkomoderende sentralbanker, lav volatilitet og høy avkastning i både aksjer og obligasjoner. I kombinasjon med høy verdsettelse og geopolitisk risiko er det grunnen til at vi beholder aksjer på nøytral til tross for at vi øker den sykliske eksponeringen i porteføljen. Vi tror avkastningen i aksjer blir bedre enn andre aktiva de neste 6 månedene, men anser risikoen for en korreksjon underveis som høy.

 

Markedssyn oktober 2017.JPG

 

Gode utsikter for sykliske aksjer
Avkastningen i aksjer var sterk i september til tross for sabelraslingen mellom Trump og Kim Jong-un. Norske aksjer var beste region, etterfulgt av Europa, mens Energi og Industri var beste aksjesektorer globalt. I renteuniverset var det High Yield obligasjoner som gikk best, mens Global Investment Grade fikk en svak avkastning som følge av oppgang i amerikanske og europeiske renter.

Vi tror trenden fortsetter ettersom vekstutsiktene ser bra ut. På kort sikt forventet vi støy i amerikanske data som følge av orkansesongen. Men ledende indikatorer og bedriftsbarometre i de fleste regioner peker mot fortsatt ekspansjon i privat sektor.

Sterk etterspørsel og redusert tilbudsvekst har løftet råvareprisene, hvilket er positivt for vår overvekt i energiaksjer, men er kostnadsdrivende for resten av næringslivet og konsumenten. Samtidig er arbeidsmarkedet i USA så stramt at det normalt betyr tiltagende lønnsvekst. Kombinasjonen vil føre til gradvis høyere prisvekst utover i 2018.

Den historiske sammenhengen mellom BNP vekst og inflasjon den økonomiske veksten leder prisstigningen med 6 kvartaler. Inflasjonsrisikoen er etter vårt syn underpriset, og vi tror sentralbankene må heve renten raskere enn markedet priser inn.

 

Markedssynet til DNB Asset Management reflekteres i forvaltningen av blant annet Aktiv og Premium fondene.