avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

10 fakta om markedet for jack-up rigger

Moderator

Rig_ShelfDrlling_Chaophraya.pngRiggselskapet Shelf Drilling skal noteres på Oslo Børs. Derfor har DNB Markets samlet 10 viktige fakta for deg som ønsker en innføring i markedet for oppjekkbare rigger (jack-up). Bilde: Shelf Drilling Chaophraya

Riggselskapene har vært gjennom en tøff periode de siste årene. Nå viser markedet for oppjekkbare rigger (jack-up) tegn til bedring, støttet av høyere utnyttelse og en oljepris som har stabilisert seg over 70 dollar per fat. 

 

For deg som ønsker en introduksjon til markedet for jack-up rigger har vi satt sammen en opplæringspakke med "10 viktige fakta". 

 

Les også: Shelf Drilling skal på børs

 

1) Største selskaper innen jack-up rigger

Shelf Drilling, Ensco og Borr Drilling er de tre største eierne og operatørene av jack-up rigger, målt etter antall rigger.

 

jackup_1.png

 

2) Global jack-up flåte etter leveringsår

Jack-up rigger bygget før år 2000 refereres ofte til som «Standard» jack-ups, mens riggene som er bygget etter år 2000 refereres til som «Premium» jack-ups. En rigg er ikke bare en rigg, og det er stor forskjell på godt vedlikeholdt, oppgraderte og riktig utrustede rigger, både i Standard og Premium segmentet.jackup_2.PNG

Til tross for et generelt skifte mot moderne rigger (Premium) er det fortsatt god etterspørsel etter Standard jack-up rigger. De brukes blant annet i regioner med grunt vann (der moderne Premium-rigger er for store) eller der bunnforholdene krever rigger med begrenset vekt. I tillegg er det spesifikke type jobber som best utføres med Standard-rigger (gjelder spesielt brønnintervensjon).

jackup_2_2.PNG

 

 3) Sluttføring og overhaling av brønner

Godt vedlikeholdt og oppgraderte Standard rigger benyttes blant annet til aktivitet knyttet til ferdigstilling av nye brønner som bores, og til vedlikeholdsarbeid av eksisterende produksjonsbrønner offshore (øker produktiviteten). I tillegg er Standard rigger bedre egnet til enklere arbeid knyttet til plugging og avslutningsarbeid av tomme brønner.

jackup_3.PNGFiguren viser split på rigger som gjør sluttføring og overhaling av brønner

 4) Standard jack-up rigger jobber oftere for samme kunde over tid

Innen jack-up markedet har Standard-rigger historisk fått flere kontraktsforlengelser enn Premium-riggene. Mer enn hver andre kontrakt tildelt en Standard jack-up rigg siden 2010 har vært en forlengelse med samme kunde.
jackup_4.PNG

 

5) Dagrater for Standard og Premium jack-up rigger

Etter å ha ligget i en fallende trend siden 2014 ser dagratene for jack-up rigger ut til å ha etablert et gulv. Ratene er nær industriens «likegyldighetsrate». For et riggselskap med en gjennomsnittlig kostnadsbase betyr det at det ikke spiller noen rolle om man setter riggen i arbeid eller legger den i opplag. Dette indikerer at nedsiderisikoen for ratene er begrenset. jackup_5.PNG

Det er også verdt å merke seg at kostnadene for Standard rigger generelt er lavere enn for Premium rigger. Forskjellen i EBITDA-marginen er derfor mindre enn det rateforskjellen antyder.

6) Høyere oljepris er positivt for riggratene

Historisk har en høyere oljepris bidratt til å løfte riggratene. Hver sykel har forskjellige mønstre, men i gjennomsnitt har dagratene begynt å stige 6-9 måneder etter at oljeprisen bunnet ut.

 

jackup_6.PNG

 

7) Flåteutnyttelsen innen jack-up er på vei opp

Flåteutnyttelsen i jack-up segmentet har nylig steget fem prosentpoeng, hjulpet av økende etterspørsel og redusert tilbud pga økt skraping. Utnyttelsen i jack-up markedet har historisk snudd før floater-markedet.

 jackup_7.PNG

 

8) Aktiviteten har tatt seg opp siden 2016

Aktiviteten i jack-up markedet har tatt seg opp siden 2016. Det har vært sterk økning i tendere, både i antall og i riggår.

jackup_8.PNG

 

9) Store regionale forskjeller

Jack-up markedet er preget av ulike trender i ulike regioner. De siste månedene har det vært mest aktivitet i Midt-Østen, men også Nordsjøen, Vest-Afrika og Sør-Øst Asia viser tegn til god aktivitet. Det kan være betydelige forskjeller i dagrater og driftskostnader avhengig av region.jackup_9.PNG

 

10) Største eiere og brukere av Standard jack-up rigger

 

Saudi Aramco og ONGC har flest Standard jack-up rigger under kontrakt per i dag.jackup_10.png