avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

15 viktige fakta om lakseoppdrett i Chile

Moderator

lakseoppdrett_IN2.jpgDet chilenske lakseselskapet Salmones Camanchaca skal noteres på Oslo Børs. Derfor har DNB Markets samlet 15 viktige fakta for deg som ønsker en introduksjon til den chilenske lakseindustrien. Bilde: Salmones Camanchaca

 

Den chilenske oppdrettsnæringen har vært gjennom store opp- og nedturer. Etter noen tøffe år peker pilene igjen i riktig retning. Er comebacket mer bærekraftig denne gangen?


1. Chilenske oppdrettere produserer tre typer laks: Atlantisk laks, coho og regnbueørret. Atlantisk laks utgjør størstedelen av eksportverdien og volumer.

 

 

Figuren over til venstre viser andel eksportert volum per art (netto tonn), mens figuren til høyre viser eksportert verdi per art.pngFiguren over til venstre viser andel eksportert volum per art (netto tonn), mens figuren til høyre viser eksportert verdi per art. 

2. Lakseoppdrett foregår i tre regioner: X, XI og XII. Region X og XI har flest lisenser, produksjon og utviklet infrastruktur. Region XII er ikke utviklet og utnyttet i samme grad, men har størst vekstpotensial.

 

3. Chilenske oppdrettere er i stor grad vertikalt integrert. Det betyr at de er tilstede i hele verdikjeden fra egg og smolt til salg av videreforedlet laks.

 

4. Chile er verdens nest største lakseprodusent. Akkurat som Norge har landet gode forhold for lakseoppdrett med riktige vanntemperaturer og en beskyttet kystlinje.

Figuren til venstre viser global produksjon av atlantisk laks (kt WFE) i 2016, mens høyre viser år 2000.pngFiguren til venstre viser global produksjon av atlantisk laks (kt WFE) i 2016, mens høyre viser år 2000

 5. Den chilenske og norske kystlinjen ligger på hver sin side av ekvator og har motsatte sesongprofiler (sommer/vinter). Videre er havtemperaturen jevnere i Chile gjennom året, med de fleste månedene innenfor intervallet som regnes for å være det optimale temperaturnivået (8-14 grader celsius). Grafen over viser havtemperaturer (celsius).pngGrafen over viser havtemperaturer (celsius)

 6. I 2003 var Chile regionen med de laveste produksjonskostnadene per kilo (NOK/kg, HOG), ifølge Kontali. Biologiske utfordringer i takt med økt produksjon bidro til at dette endret seg over tid og i 2015 var bildet snudd på hodet. Grafen over til venstre viser produksjonskostnader i 2003 per region mens grafen til høyre viser tilsvarende per 2015.pngGrafen over til venstre viser produksjonskostnader i 2003 per region (NOK/kg, HOG), mens grafen til høyre viser tilsvarende per 2015.

 

7. Nye rapporter tilsier at Chile er i ferd med å gjenvinne sin posisjon som lavkost-produsent. Per tredje kvartal 2017 har oppdrettere i Chile rapportert lavere kostnader grunnet bedre biologiske forhold, lavere fôr-priser og høyere volumer.

 

Et eksempel på dette er produksjonskostnadene til Marine Harvest i Chile som viser en fallende trend i 2017 (USD 4,47/kg per Q3 2017).

Grafen over viser kostnadene til Marine Harvest i Chile USDkg HOG.pngGrafen over viser kostnadene til Marine Harvest i Chile (USD/kg, HOG) 

8. Chilensk lakseproduksjon har opplevd større svingninger enn den norske. I 2008 ble regionen utsatt for et kraftig utbrudd av det dødelige lakseviruset ILA. Manglende rutiner på å bekjempe utbruddet førte til et fall på 70 prosent i høstede volumer i 2010 sammenlignet med 2008. Veksten kom imidlertid tilbake etter kun to år.

 

Nye rutiner for å bekjempe viruset er på plass og et utbrudd av tilsvarende omfang antas å være mindre sannsynlig.


9. Chile har også opplevd andre biologiske utfordringer. I 2015 ødela et vulkanutbrudd mye av smolt-kapasiteten og forurenset elver. I 2016 medførte en stor algeoppblomstring at 25 millioner fisk (20 prosent av biomassen) gikk tapt.

 

Datapunktene som er tilgjengelig for 2017 viser at volumveksten er på vei tilbake og oppdretterne signaliserer at trenden vil fortsette i 2018.Lakseoppdrett Chile Salmones Camanchaca.jpgBildet over viser lakseoppdrett i Chile. Foto: Salmones Camanchaca

 

10. Chilenske myndigheter og industrien har tatt grep for å møte de biologiske utfordringene. De siste årene har nye reguleringer blitt innført i den chilenske oppdrettsindustrien. Tilsvarende den norske ”trafikklys-modellen” vil chilenske myndigheter tillate vekst basert på flere biologiske faktorer. Dette skal bidra til en mer stabil og bærekraftig vekst, men begrenser samtidig vekstpotensialet.


11. USA er verdens største importør av atlantisk laks. I 2016 importerte landet 421,6kt, i følge Kontali. Ca. 50 prosent av all atlantisk laks som importeres til USA kommer fra Chile. Fersk laksefillet er hovedproduktet som eksporteres fra Chile til USA.

 

Amerikanerene spiste i snitt 1,3 kg laks i 2016, noe som er langt under det europeiske snittet. Oppdrettsnæringen er derfor optimistisk med hensyn vekstmulighetene i det amerikanske markedet.

 

Figuren over til venstre viser chilensk eksport av atlantisk laks pr kategori mens høyre figur viser chilensk eksport per region.pngFiguren over til venstre viser chilensk eksport av atlantisk laks pr kategori, mens høyre figur viser chilensk eksport per region. 12. Brasil er det nest viktigste eksportmarkedet for chilensk laks. Japan, Kina og Russland er andre viktige regioner. Den amerikanske dollaren (USD) og brasilianske real (BRL) er valutaene der de chilenske oppdretterne har størst eksponering.Tabellen over viser industrieksponering mot lokal valuta (Chile).pngTabellen over viser industrieksponering mot lokal valuta (Chile)

 13. Den amerikanske lakseprisen (FOB Miami) er den viktigste referanseprisen for chilenske oppdrettere. Den er tett linket til både den norske og canadiske referanseprisen. Grafen over viser de tre viktigste referanseprisene for laks Nasdaq (Oslo) Miamai (Chile) og Seattle (Canada).pngGrafen over viser de tre viktigste referanseprisene for laks. Nasdaq (Oslo), Miamai (Chile) og Seattle (Canada).

 14. Den samlede bruken av antibiotika i chilensk oppdrett har falt, men er fremdeles på markert høyere nivåer enn andre regioner, som for eksempel Norge og Færøyene. Grafen over viser antibiotikabruk i tonn, alle laksearter..pngGrafen over viser antibiotikabruk i tonn, alle laksearter.

 15. Akkurat som i Norge er lakselus en utfordring for oppdrettsnæringen i Chile. Kjemisk behandling for å bekjempe lus er fremdeles ansett som effektivt i Chile.

1 Kommentar
Moderator

SALMON handles nå på Oslo Børs

 

Det chilenske lakseselskapet Salmones Camanchaca er notert på Oslo Børs i dag og kan handles under tickeren SALMON.

 

DNB Markets har vært hovedtilrettelegger i forbindelse med børsnoteringen av selskapet og aksjene ble utsted til NOK 42 per aksje. Les mer her