avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Aksjespareåret 2017 - Hvorfor er andelen kvinnelige investorer fortsatt så lav?

Community Manager
Community Manager

Nordmenn eier nå aksjer for over 100 milliarder kroner på Oslo Børs. Flere enn 365 000 nordmenn eide aksjer på Oslo Børs ved utgangen av 2017 – av dem var 110.345 kvinner.  Forskjellen har faktisk blitt større siden 2014 viser Aksjenorges tall. Hvorfor er andelen kvinner som investerer på børsen kun 30 %?

 

For lite kunnskap blant kvinner

18157439_201504503695464_761274696409137899_n.jpgAnette Hjertø, Porteføljeforvalter i DNB Asset Management- Den største årsaken til dette tror jeg er kultur og lavt kunnskapsnivå på finans og investeringer sier Anette Hjertø, Porteføljeforvalter i DNB Asset Management. 

 

Vi har hatt kollektive pensjonsordninger, dette endres nå og flere må spare til egen pensjon enn tidligere og må med det ha et mer aktivt forhold til investeringer. 35 % av kvinner i arbeid jobber deltid, dette vil også påvirke pensjonen og man må spare mer for å opprettholde samme økonomiske standard som man har mens man er i jobb.  Det har ikke vært en kultur for å investere sparepengene sine, fordi det er forbundet med risiko.

 

Kvinner tar bedre investeringsvurderinger

Vi vet også at kvinner tar veloverveide vurderinger og stoler på vurderingen de har gjort når de plasserte pengene. Dette underbygges av studier i behavioral finance[1]. Det skal mer til at kvinner skal jage etter ekstra avkastning på siste krone enn menn. Menn viser seg å ha mer overdreven tro på egne ferdigheter.  Slike investorer kan handle for mye, og dermed øker kostnadene uten at man nødvendigvis klarer å oppnå høyere avkastning. Denne forskjellen er mest utbredt mellom enslige menn og enslige kvinner.  Anette Hjertø tror også at en del kvinner lar mannen investere for seg, og at kvinnens penger blir stående i mannens navn på børsen.

 

Selskapene med flest privatpersoner som eiere 

 

selskaper med flest privatpersoner som kvinner ny.gif

 

Kvinner er mest til stede i de finansielle egenkapitalbevisene og konsumselskaper, som er regnet som mindre risikofylte aksjer.

 

Mer informasjon og bevissthet vil få kvinner til å investere i aksjer

I Aksjenorges nasjonale kartlegging av finansiell kompetanse fra 2016 sa hele 55 % av kvinnene som ikke eier aksjer og deltok i undersøkelse at mangel på kunnskap er hovedgrunnen til at de ikke sparer i enkeltaksjer. Lene Refvik i AksjeNorge tror også at foreldre snakker annerledes til våre døtre enn sønner om økonomi.  

 

- Etter informasjon man får tak i selv oppgir de spurte i undersøkelsen nettopp foreldre som kilde til finansiell og økonomisk informasjon. På tredjeplass kommer skolen. Hadde vi fått mer kunnskap om privatøkonomi i skolen tror jeg vi kunne jevnet ut noe av forskjellen mellom kjønnene sier Lene Refvik.

 

Forskjellen mellom kvinner og menn på Oslo børs øker

I 2014 eide menn 129 973 flere aksjer enn kvinner, i 2017 hadde forskjellen økt til  at menn eide 144 347 flere aksjer enn kvinner. Forskjellen på verdien av aksjene har økt fra 38  til 56 millioner kroner.

 

Vi ønsker at kvinnene skal komme på banen som aksjeinvestorer - Hva tror du skal til for at gapet tettes? Skriv ditt innspill i kommentarfeltet. 

 

 [1]Boys will be boys: gender, overconfidence and common stock investment