avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Ansvarlige investeringer i flere nyanser

Community Manager
Community Manager

 

F-Janicke Scheele 2017.jpgJanicke Scheele, leder for ansvarlige investeringer i DNBAnsvarlige og bærekraftige investeringer favner bredt og er et område i sterk utvikling. Mens det tidligere hovedsakelig var forbundet med etiske vurderinger og eksklusjon av selskaper, går utviklingen i retning av aktivt eierskap og ulike tilnærminger som ESG-integrering (environmental, social, governance) og impact investeringer. Gitt denne bredden i tilnærminger, er det mulig å si noe om forventet verdiskaping, etiske kriterier, bærekraft og impact med ett samlet mål på bærekraft eller trenger vi flere nyanser?

 

DNB har retningslinjer for ansvarlige investeringer. Disse følger hva vi mener er beste praksis i markedet per i dag, definert av Statens Pensjonsfond Utland. Likevel går vi lengre ved å ekskludere produksjon av pornografi og noen flere selskaper.

 

Påvirker seskaper gjennom aktivt eierskap 

Eksklusjoner alene bidrar imidlertid ikke til en bærekraftig utvikling. Det er minst like viktig å være en aktiv eier som stiller krav til selskapene og å velge å investere i de selskapene som bidrar positivt. Som aktive eiere påvirker vi selskapene vi investerer i til å opptre ansvarlig og å ivareta miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer og muligheter. Akademiske studier[1] viser at aktivt eierskap gir resultater.

 

Innen ESG-integrasjon velger noen forvaltere en «best in class» strategi. Dette innebærer å investere i de selskaper, innen ulike sektorer, som har høyest ESG-score. ESG-scorene sier noe om selskapenes risikoeksponering og -håndtering, basert på rapportert og publisert informasjon. En annen tilnærming til ESG-integrasjon er å inkludere ESG-faktorer i den tradisjonelle finansielle analysen, ved eksempelvis justering av inntekter, kostnader eller diskonteringsrenten. De som går lengst innen ansvarlige og bærekraftige investeringer investerer i bærekraftstemaer eller selskaper som har som mål å påvirke sosialt eller miljømessig, såkalte impact investeringer.

 

Les også: De seks prinsippene for ansvarlige investeringer

 

Flere nyanser av bærekraft

human rights.jpegBærekraft i en bred definisjon gir ikke nødvendigvis meravkastning, men studier[2] viser at bærekraft definert som bedrifters ansvar for, og evne til å håndtere vesentlige risikoer og muligheter knyttet til en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand har gitt meravkastning. Vesentlige aspekter kan være vannforvaltning, klima, miljø, datasikkerhet, korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, eierstyring osv. Hva som er vesentlig varierer fra selskap til selskap og avhenger av faktorer som kjernevirksomhet og geografisk eksponering. I takt med samfunnsutviklingen der krav og forventinger til bærekraft ventes å øke, er det også sannsynlig at selskaper som er best forberedt for dette blir morgendagens vinnere.

 

Da enkelte forvaltere velger selskaper med forventning om en bedring i ESG-score eller vurderer at scoren ikke reflekterer den positive bærekraftspåvirkningen betyr ikke en lav ESG-score nødvendigvis at forvalteren er uansvarlig eller investerer lite bærekraftig. ESG-scoren beskriver ikke hvilke eksklusjonskriterier som gjelder og lite om den bærekraftige påvirkningen. Eksempel på det siste er fond knyttet opp mot bærekraftsmål, som eksempelvis DNB Miljøinvest. Dette fondet investerer i selskaper som bidrar med løsninger for å redusere klimarelaterte utslipp, som fornybar energi og energieffektivisering. Fondet har høy eksponering mot bærekraftstemaet alternativ energi.

 

Kombinerer aktivt eierskap og ESG fokus

Office.jpegVi vurderer løpende om det er mest ansvarlig og bærekraftig å investere i selskaper som i dag scorer høyt på miljø, sosiale forhold og eierstyring, eller om det er like ansvarlig og bærekraftig å investere i selskaper med mål om å påvirke til en mer bærekraftig utvikling. Små selskaper har en tendens til lavere ESG-score enn store da de har mer begrensede ressurser for rapportering og publisering. Aktivt eierskap motvirker dette.

 

Studier viser at med riktig fokus på aktivt eierskap og strategisk viktige ESG-faktorer så er det mulig å skape meravkastning. Videre bør en beskrivelse av investeringers etikk, bærekraft og impact beskrives med flere nyanser da ett enkelt mål ikke er dekkende.

 

Artikkelen er skrevet av Janicke Scheele, leder for Ansvarlige investeringer i DNB Asset Management

 

 

[1] Dimson, Karakas and Li (Active Ownership, Review of Financial Studies, 2013, 2015 and

https://www.unpri.org/news/local-leads-backed-by-global-scale-the-drivers-of-successful-engagement ).

  

[2] Friede, Busch and Bassen (ESG and Financial performance, Journal of Sustainable Finance &  Investments, 2015)