avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Blodrødt i aksjer, lyserødt i bolig

Moderator

Aksjemarkedet fortsatte nedover i går, med S&P ned hele 4,1 prosent siden i går morges til nivåer
fra i første halvdel av desember i fjor. Dow Jones er ned 4,6 prosent, også til nivåer fra begynnelsen
av desember. Ifølge Reuters er fallet på S&P og Dow Jones det største fallet på en enkelt dag siden
august 2011. Fallet på Oslo Børs var mer moderat, med en nedgang på 0,8 siden i går morges.
Aksjemarkedet faller i Asia i morgentimene i dag og Nikkei er ned hele 6,6 prosent fra samme tid i
går. VIX-indeksen, som måler prisen på å sikre seg mot svingninger i aksjemarkedet, har fortsatt
oppover og er nå på det høyeste nivået siden august 2015.


Amerikanske statsrenter er også ned siden i går morges. Tiårsrenten falt 19 basispunkter i går til
2,68 prosent. Fallet kom mot slutten av amerikansk åpningstid (rundt klokken 21 norsk tid).
Amerikanske nøkkeltall fortsetter imidlertid å overraske positivt. ISM for tjenestesektoren steg til 59,9 i
januar, opp fra 56,0 i desember og mot ventet 56,7. Nivået er det høyeste siden august 2005 og
indikerer, sammen med nesten like solid ISM for industrien, svært god fart i amerikansk økonomi inn i
2018.


I valutamarkedet har dollar styrket seg noe mot euro og pund, men svekket seg mot yen. Den
norske kronen har svekket seg både mot euro og dollar og EURNOK og USDNOK handler til
henholdsvis 9,74 og 7,88. Svekkelsen av kronekursen henger nok sammen med det svake
risikosentimentet og kommer på tross av positive makrotall for norsk økonomi den siste tiden. Publiseringen av boligprisstatistikken i går så heller ikke ut til å være opphavet til bevegelsen.


Fall også i det norske boligmarkedet: Eiendom Norges boligprisstatistikk viste at boligprisene falt
med 0,4 prosent i januar når man korrigerer for sesongvariasjoner. Det var godt i tråd med vår
forventning på -0,3 prosent og støtter vårt syn om at boligprisfallet ikke er over riktig enda. Ujustert
steg prisene med 2,0 prosent fra desember til januar, mens prisene er 2,2 prosent lavere enn i januar
i fjor. Et høyt antall usolgte boliger og utsikter til ferdigstillelse av mange nye boliger gjennom 2018
gjør at vi tror boligprisfallet vil fortsette en stund til, men et fall i lageret av usolgte boliger i januar kan
være en indikasjon på at det meste av prisfallet er bak oss. En positiv utvikling i norsk økonomi, med
stadig lavere arbeidsledighet og utsikter til økt inntektsvekst, bør dessuten gi støtte til boligmarkedet
fremover. Sannsynligheten for en brå og/eller langvarig bolignedtur anser vi nå som liten.


I Oslo, der prisutviklingen det siste året har vært svakest, er det nå noen lysglimt. Prisene steg
med 2,7 prosent i januar, litt mer enn det historiske gjennomsnittet og årsveksten steg fra -10,5
prosent til (fortsatt nitriste) -9,4 prosent. Omsetningen var høy og litt færre boliger ble lagt ut for salg
slik at lageret av usolgte boliger avtok ganske markant. Antall usolgte boliger er fortsatt på et høyt
nivå, men kan se ut til å ha toppet ut. Det tyder på at det verste kan være bak oss også i Oslomarkedet,
selv om utsikter til mange nye ferdigstilte boliger i år gjør at vi venter en svak utvikling
gjennom store deler av året.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makro-teamet i DNB Markets. Klikk på vedlegget (bindersen) for å lese hele rapporten.