avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Boliglånsforskriften foreslås videreført

Moderator

Amerikanske aksjer falt noe i går. Frykten for høyere renter og fall i energiaksjer er blitt trukket frem som forklaringer. Også i Europa var det nedgang i aksjemarkedene, men Oslo Børs holdt hodet over vann. I dag har Japanske Nikkei 225 falt 1,6 prosent. I valutamarkedene har dollaren styrket seg litt mot euro, men svekket seg tilsvarende mot japanske yen. Norske kroner er lite endret mot euro det siste døgnet, mens EURSEK er opp 0,5 prosent. 

 

Finanstilsynet oversendt i går et forslag til ny boliglånsforskrift gjeldende fra 1. juli i år. I forhold til den gjeldende forskriften innebærer forslaget at de særskilte reglene for Oslo oppheves, og at bankenes fleksibilitetskvote strammes inn. Det sistnevnte er neppe noen reell innstramming ettersom bankene så langt ikke har utnyttet denne kvoten fullt ut. Dagens boliglånsforskrift gjelder ut juni i år, og Finansdepartementet ba i den forbindelse Finanstilsynet om å vurdere utviklingen i boligpriser og gjeld, hvordan boliglånsforskriften har påvirket utviklingen og en vurdering av om forskriften skal videreføres og eventuelt i hvilken form. Finanstilsynet trekker frem flere faktorer som kan ha bidratt til fjorårets omslag i boligprisene. Den sterke prisveksten forut for omslaget kan i seg selv ha vært en årsak til det etterfølgende prisfallet. Videre antar Finanstilsynet at økt tilbud av nye boliger og lavere befolkningsvekst kan ha bidratt til omslaget. Innstrammingen av boliglånsforskriften fra starten av 2017 trekkes også frem som en årsak.

Finanstilsynet ble også bedt om å innhente Norges Banks vurdering. Norges Banks konkluderte med følgende: «Etter Norges Banks vurdering bør forskriften videreføres i sin nåværende form, men uten de særskilte kravene for Oslo. Fartsgrensen synes godt tilpasset dagens situasjon». Fartsgrensene, eller fleksibilitetskvoten, er en andel av lånene der bankene tillates å bryte med kravene i forskriften. Tilsynets forslag innebærer at fleksibilitetskvoten reduseres fra 10 til 8 prosent. For Oslo er grensen i dag 8 prosent. Ifølge Tilsynet var andelen lån i fjerde kvartal som avvek fra forskriften, 5,3 prosent i Oslo og 6,0 prosent utenfor Oslo. Noen banker lå tett på grensene, men den foreslåtte innstrammingen har trolig relativt små virkninger. Boliglånsforskriften innebærer dermed at låntakerne skal kunne betjene lånet selv om rentene stiger med 5 prosentpoeng, lån skal ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt skal ikke overstige 85 prosent av verdigrunnlaget for boligen (15 prosent egenkapital). Lån som overstiger 60 prosent av verdigrunnlaget har avdragsplikt. Bankene tillates imidlertid å avvike fra disse kravene med inntil 8 prosent av lånene. Vi har hatt en forventning om at boliglånsforskriften vil videreføres, men at de særskilte reglene for Oslo avvikles. Gårsdagens forslag fra Tilsynet er godt i tråd med denne forventningen.