avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Britisk rente heves i dag

Moderator

Børsene i Europa og USA endte stort sett i svak minus i går, mens lange renter steg noe. I valutamarkedet er euroen og norske kroner hakket svakere mot et bredt antall valutaer enn i går morges. I dag har børsene i Asia gått tydelig i minus, etter at ryktene om Trumps plan om å heve trusselen om kinesisk straffetoll fra 10 til 25 prosent har blitt bekreftet fra offisielt hold. Kinesiske myndigheter responderer med å si at utpressing ikke vil føre frem, og at Kina vil ty til mottiltak om Trumps trusler blir en realitet.
 
Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner tok seg en midlertidig tur over 3 prosent, da ADP-rapporten avslørte at sysselsettingen i privat sektor vokste enda sterkere enn ventet i juli. Litt senere ble det klart at ISM-indeksen for industrien avtok litt mer enn ventet i juli. Men nivået på 58,1 er fortsatt betydelig over det historiske gjennomsnittet, og signaliserer en like sterk veksttakt som den vi så i andre kvartal, på over 4 prosent.
 
Med en slik fart i økonomien er det ingen tvil om at den amerikanske sentralbanken er på stø kurs mot videre innstramming i pengepolitikken. Det er også inntrykket fra gårsdagens pressemelding fra Federal Reserve. Som ventet ble ikke renten rørt i denne omgang, men i meldingen er adjektivet «sterk» en hyppig gjenganger. Det blir brukt for å beskrive den økonomiske aktiviteten, husholdningens forbruk, bedriftsinvesteringer og arbeidsmarked. Gitt den siste tids utvikling er vi styrket i vår tro på at renten blir hevet både i september og desember, og ytterligere fire ganger neste år. Det er et klart hyppigere tempo enn markedet priser inn for øyeblikket.

 

Dagens soleklare høydepunkt er rentemøtet i Bank of England. Markedet priser nå inn over 90 prosent sannsynlighet for at den britiske styringsrenten i dag heves, for andre gang siden finanskrisen, til 0,75 prosent. Sentralbanken har de siste månedene gitt ganske så tydelige signaler på at den ikke vil risikere å «komme bakpå» i rentesettingen, og slik risikere en uønsket sterk oppgang i lønns- og prisvekst.
 
Vi deler ikke denne bekymringen, ettersom Brexit-turbulens etter vårt syn vil legge en klam hånd på både vekst- og inflasjonsutviklingen i året som kommer. Men gitt signalene fra Bank of England er vi er helt enige med markedet om at det kommer en heving på møtet i dag (se Knut Magnussens forhåndsomtale her).
 
Sammen med politikkbeslutningen får vi servert en fersk inflasjonsrapport med analyser og prognoser, samt referatet fra diskusjonene i møtet. Det kan også hende at Bank of England denne gangen vil åpne opp om hvilket rentenivå- eller intervall de anser som «nøytralt». Anslaget vil i så fall trolig ligge et sted mellom 2 og 3 prosent, i tråd med anslagene til blant annet Fed og Norges Bank.

 

Les mer i morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets ved å klikke her