avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

DNB Barnefond ser mot Norden

Community Manager
Community Manager

 

Barnefond.jpgDNB Barnefond ser mot Norden

DNB Barnefond endrer investeringsmandatet slik at andelen norske aksjer erstattes med om lag 80 prosent i nordiske aksjer. Fondet vil fortsatt investere om lag 20 prosent i internasjonale aksjer.

 

Fondets bærekraftprofil forsterkes, og selskaper med høye klimagassutslipp velges bort. DNB Barnefond følger DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og utelukker i tillegg selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol.

  

Hva betyr endringene for deg som har andeler i DNB Barnefond? 

miljø.jpgDNB Barnefond forsterker bærekraftsprofilen.DNB Barnefond går fra å være et aktivt forvaltet fond til å bli et indeksnært forvaltet fond. Fondets valutarisiko vil øke da en større andel av fondets kapital vil plasseres i utenlandsk valuta. Endringen fra å investere i norske aksjer til å investere i nordiske aksjer gir bedre spredning og dermed mindre selskaps- og sektorrisiko.

 

 Andelen på rundt 20 prosent som investeres i internasjonale aksjer vil i fremtiden hovedsakelig investeres i aksjefondet DNB Global Lavkarbon. Dette sikrer at fondet fortsatt følger DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Den årlige forvaltningskostnaden reduseres fra 1,40 % til 0,50 %. 

 

Eirik Hauge overtar forvaltningen av DNB Barnefond.