avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Det blir trolig renteheving i Norge i september

Community Manager
Community Manager

Som ventet lite nytt fra Norges Bank: Norges Bank holdt renten uendret på 0,5% på gårsdagens møte og kom heller ikke med noen nye signaler om pengepolitikken. Veksten ute ser ut til å avta noe. Inflasjonen har vært lavere enn ventet, men «drivkreftene tilsier at den vil øke». Pengemarkedspåslaget har vært høyere enn lagt til grunn, men Norges Bank skriver samtidig at «markedsprisingen indikerer at påslagene vil avta fremover». Selv om disse forholdene peker mot en noe senere renteoppgang, peker en svakere valutakurs og høyere oljepris i motsatt retning. Oppsummert, det ligger fortsatt an til at renten settes opp i september som Norges Bank signaliserte med rentebanen i mars. Hvis påslagene holder seg høye og inflasjonen fortsetter å komme inn lavere enn forventet, vil imidlertid rentebanen i juni sannsynligvis ligge noe lavere enn den i mars.

 

Les mer om inflasjonen i eurosonen, statsrentene i Europa, det amerikanske arbeidsmarkedet og norske boligpriser  i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.