avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Duete Draghi dro euroen ned

Community Manager
Community Manager

ECB gjorde som ventet ingen politikkendringer i går, men dristet seg til å fjerne nedsideskjevheten i fremtidsguidingen. Setningen i pressemeldingen som eksplisitt peker på at verdipapirkjøpsprogrammet APP kan økes i størrelse og/eller varighet om utviklingen skuffer, er borte. Dette grepet bidro til et løft i euroen, men på mesterlig vis lyktes sentralbanksjef Draghi (som selv representerer fløyen som slett ikke har hastverk med å redusere stimulansene) å snakke den ned igjen i løpet av pressekonferansen. Svekkelsen fortsatte i etterkant, og i øyeblikket handles EURUSD 0,7 prosent lavere enn i går tidlig, rundt 1,23. Det må ses i sammenheng med at dollaren har styrket seg på generell basis, uten at vi ser noen åpenbare drivere bak den bevegelsen.
 
Budskapene som fikk euroen til å snu nedover igjen var blant annet Draghis beskjed om at endringen i pressemeldingen var «bakoverskuende», og ikke et signal om framtidig politikk. ECBs reaksjonsfunksjon endres ikke med dette, fremholdt han, og viste til at muligheten for å forlenge APP fortsatt nevnes i en annen del av pressemeldingen. Han gjentok også at den svake inflasjonsutviklingen gjør at det fortsatt er nødvendig med «rikelige» pengepolitiske stimulanser. Flere ganger sa han at politikken vil fortsette å være «reaktiv». Dette kan vi tolke som en beskjed om at en reduksjon i stimulansene fordrer at man faktisk ser en oppadgående trend i inflasjonen, det holder ikke å tro at dette skal skje.
 
Draghi understreket også at det ikke bare er ECBs beholdning av verdipapirer (beholdningen) som er sentral i politikken, men også selve verdipapirkjøpene (strømmen). Det er særlig fordi tidspunktet for renteøkninger eksplisitt knyttes til avslutningen av kjøpene (rentene skal forbli på dagens nivå «well beyond» horisonten for verdipapirkjøpene).

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroanalyse-teamet i DNB Markets. Klikk på vedlegget (bindersen) for å lese hele rapporten.