avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Duket for flere Fed-hevinger

Community Manager
Community Manager

Referatet fra rentemøtet i Feds rentekomité (FOMC) som ble avholdt 12 og 13 desember i fjor kom i går kveld. Som kjent ble renten hevet med 0,25%-poeng på dette møtet, mot stemmene til Kashkari og Evans, som begge ønsket å holde renten uendret. De to regionale presidentene har imidlertid ikke stemmerett i år. Referatet fra møtet viste at det synes å være bred enighet om behovet for flere rentehevinger. I referatet var det dog ingen spesifikk indikasjon om når den neste hevingen vil komme. FOMC la vekt på at utsiktene for den økonomiske aktiviteten og arbeidsmarkedet hadde holdt seg sterk eller styrket seg ytterligere siden forrige rentemøte. Når det gjelder inflasjonen var synet lite endret. FOMC holder fast ved troen på at inflasjonen vil ta seg opp mot målet på mellomlang sikt, selv om den (målt ved kjerne PCE) fortsatt ligger godt under målet. De fleste i FOMC synes å ønske å fortsette med de gradvise rentehevingene fordi det balanserer utsiktene for inflasjon og økonomisk aktivitet.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makro-analyseteamet i DNB MarketsKlikk her for å lese hele rapporten.