avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

ECB sendte euroen i kjeller'n

Community Manager
Community Manager

Som vi ventet annonserte ECB på gårsdagens rentemøte at verdipapirkjøpene vil bli trappet ned fra 30 mrd. euro per måned til 15 mrd. per måned i fjerde kvartal i år. Programmet for kjøp av verdipapirer (APP) vil avsluttes fra årsskiftet. Nedtrappingen er betinget av at data bekrefter utsiktene for inflasjonen på mellomlang sikt. ECB venter nå en inflasjon på 1,7 prosent både for 2018, 2019 og 2020. Sentralbanken vil fortsette å reinvestere APP-papirer som forfaller så lenge det vil være påkrevet med en klart ekspansiv pengepolitikk. ECBs balanse vil dermed flate ut fra begynnelsen av neste år. På Draghis pressekonferanse understreket sentralbanksjefen at det var full enighet i hovedstyret om at betingelsene for nedtrapping av QE var oppfylt, og at ingen andre strategier hadde blitt diskutert.

 

Les mer om forventning til innføring av tollsatser fra Trump i dag,  amerikansk og britisk detaljhandel, svensk kjerneinflasjon og fortsatt fall i nyboligsalget i Norge i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.