avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

ECB ser risiko ved pengepolitikken

Community Manager
Community Manager

ECBs sjeføkonom Peter Praet foredro på et arrangement om gjensidig påvirkning mellom makroregulering og pengepolitikk i Tyskland. Han uttalte til Reuters at risikoen knyttet til den ultraekspansive pengepolitikken må overvåkes nøye. Denne uttalelsen kan tolkes som et signal om at ECB i økende grad er blitt oppmerksom på uheldige sideeffekter av de store obligasjonskjøpene og de svært lave rentene. Praet gjentok at ECB i pengepolitikken må være tålmodig, forsiktig og utholdende, men også at i denne fasen av den pengepolitiske sykelen må være særlig oppmerksomme på negative sider ved politikken. Dette klinger godt i de tyske kretsene, som blant annet har pekt på at politikken har ført til inflaterte priser for eiendom og obligasjoner. Politikken har bidratt til å bringe ned lånekostnader og stimulere den økonomiske aktiviteten, og i fjor var oppgangskonjunkturen sterk. I år har imidlertid den økonomiske veksten vært mer dempet og også låneaktiviteten, som ECB har ønsket å stimulere, stiger ikke like sterkt som før. På rentemøtet i juni varslet sentralbanken at verdipapirkjøpene vil bli halvert til 15 milliarder euro i september, og avsluttet i desember, så lenge utviklingen i realøkonomien og inflasjonen blir omtrent som ventet. Samtidig annonserte ECB at styringsrentene vil forbli uendret gjennom sommeren neste år, og om mulig enda lenger. Praets uttalelser er nok mer et forsvar for denne gradvise normaliseringen av pengepolitikken selv om konjunkturtoppen er passert, enn et signal om at ECB vil fremskynde prosessen.

Les mer om aksjemarkedet, dagens nøkkeltall og boligprisene i USA i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.