avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

ECBs inflasjonskriterier ikke oppfylt

Community Manager
Community Manager

Referatet fra ECB-møtet i slutten av april, som ble publisert i går, inneholdt få overraskelser. Referatet bekreftet at sentralbankstyret har til gode å se en positiv utvikling i prisutviklingen. Høyere energipriser støttet imidlertid utsiktene for inflasjonen, men den siste tids utvikling i priser på industrivarer utenom energi hadde overrasket på nedsiden. Medlemmene mente imidlertid at det var i ferd med å etablere seg en mer positiv tendens i lønnsutviklingen i mange land, og at dette over tid kunne bidra til økt inflasjon. De så samtidig en risiko for at dette ikke ville skje, fordi bedriftene blant annet kunne la være å øke prisene og i stedet kutte marginene sine, som ikke er helt utenkelig i den fasen av konjunktursykelen som vi er i nå.
 
Utviklingen i realøkonomien, har som vi har vært inne på tidligere i morgenrapporten, vært svakere enn ventet. Også ECB mente at oppbremsingen i stor grad kan forklares med midlertidige faktorer, som kulde, influensa, streiker og skiftende sesongmønster på grunn av den tidlige påsken. Styret så likevel økt usikkerhet om vekstutsiktene på grunn av den synkrone oppbremsingen i nøkkeltallene, som kan være et signal om at etterspørselsbildet generelt var i ferd med å svekkes.
 
Med dette som bakteppe er det lite overraskende at ECB holdt på kommunikasjonen om utviklingen i pengepolitikken. Referatet understøttet at ECB først vil avslutte verdipapirkjøpene når de tre kriteriene for inflasjonen – konvergens mot målet, tillit til at inflasjonen vil holde seg rundt målet, og at oppgangen i inflasjonen har festet seg – er oppfylt. Der er vi ikke enda, som betyr at det er en vesentlig risiko for at verdipapirkjøpene kan bli forlenget utover tredje kvartal.  

 

Les mer om USAs kansellering av møtet med Nord-Korea, detaljhandelen i Storbritannia og global økonomi  i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.