avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

EURNOK (foreløpig) toppet ut på 9,99

Moderator

Etter en kraftig svekkelse onsdag korrigerte kronen noe sterkere i løpet av gårsdagen. EURNOK handler i skrivende stund nær 9,91, ned 0,7 prosent siden torsdag morgen. EURNOK-kursen ligger likevel nær rekordsvake nivåer, ikke langt unna toppen på 10,17 fra julaften 2008. Den gang var bakteppet et helt annet. Verdensøkonomien var inne i en kraftig nedgangskonjunktur, oljeprisen hadde kollapset fra 140 til 40 dollar fatet og Norges Bank hadde kuttet styringsrenten med 2,75 prosentpoeng i løpet av høsten.

Vanskelig å forklare siste tids svekkelse. Nå er det langt vanskeligere å se de store driverne bak svekkelsen. Norsk økonomi fortsetter å vise bedring, oljeprisen er opp 30 prosent siden sommeren og risikoappetitten i markedet synes å være relativt god. Når det sagt er det det relative bildet som avgjør i valutamarkedet. Et overraskende sterkt oppsving i euroområdet har vært en viktig driver bak høyere EURNOK-kurs i år. Likevel, sterkere euro synes ikke å forklare siste tids kronesvekkelse. Ja, boligmarkedet rusker litt, inflasjonen har skuffet og Norges Bank skal fortsatt ikke heve renten på ett år (ifølge ferske prognoser), men dagens svake nivåer er likevel overraskende, og rimer dårlig med historisk samvariasjon med rentedifferanse og oljepris. Omsetningen i markedet synes å være god, men ensidig salgsinteresse forverrer likevel likviditeten og gir rom for større markedsbevegelser. Uavhengig av driver viser tallenes tale at utenlandske banker har vært blant de store selgerne av norske kroner i løpet av året. Det gjenstår å se om interessen vil snu på nyåret. Innen den tid synes det å være en stor risiko for at EURNOK ikke har sett toppen enda og at vi kan se nivåer over 10,00 innen årsslutt.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makro-analyseteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.