avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Endelig medvind i energisektoren?

Moderator

Oljeprisen har vært under hardt press de siste årene, noe som har gått hardt utover selskapene innen shipping og oljeservice. Etter mange år med kostnadsinnskrenkninger har flere selskaper gått dukken, mens de som har overlevd har kuttet kostnader kraftig og økt effektiviteten i driften betydelig.

 

DNB Navigator, Dag Hammer og Rune Kaland.JPGRune Kaland (til venstre) og Dag Hammer (til høyre) har lang erfaring med investeringer innen oljeservice og shipping.Rune Kaland og Dag Hammer er porteføljeforvaltere for energifondet DNB Navigator som investerer i aksjer innen oljeservice og shipping. Etter å ha fulgt markedet tett i mange år, ser de nå endelig klarere horisont fremover.

 

The survival of the fittest

Oljeservice har vært under hardt press siden oljeprisen toppet ut i midten av 2014, og store deler av de børsnoterte oljeserviceselskapene på Oslo Børs er lite attraktive aksjeinvesteringer grunnet en eller flere refinansieringsrunder. Likevel finnes det spennende selskaper igjen både på og utenfor Oslo Børs.

 

-De kraftige kostnadskuttene har igjen gjort offshore-prosjekt konkurransedyktige med onshore USA, og etter 10 år med reserveerstatning under siste års produksjon er det et stort oppdemmet behov for økt aktivitet offshore. I 2017 var reserveerstatningen kun på 9% i følge Rystad Energy. Onshore USA kan ikke alene dekke etterspørselen etter olje og gass fremover, det må investeres offshore for å unngå et betydelig tilbudsunderskudd, sier Kaland.

 

DNB Navigator - replacement ratio.JPG

 

Oljeprisens oppgang ikke reflektert i oljeserviceaksjer

Oljeprisen er på vei opp igjen, men så langt har ikke oljeserviceaksjene fulgt opp, og henger etter.

 

-Vi tror ikke dette vil vedvare og ser potensiale både fra videre oppgang i oljeprisen og at oljeservice tar igjen oljeprisoppgangen. Det er ikke bare etterspørselssiden som bestemmer potensialet, det er vel så viktig å følge tilbudssiden. Våre største posisjoner i Navigator på absolutt basis er derfor Seismikk, fulgt av Subsea Construction, og Drilling, sier Kaland.

 

Oljepris vs oljeaksjer.JPG

 

Utgangspunktet for DNB Navigator er å plassere 50 prosent innen oljeservice og 50 prosent innen shipping. Vi har stor tro på oljeservice, men ser samtidig spennende muligheter innen shipping. Vi har en liten overvekt oljeservice nå, sier Kaland.

 

Tilbudsoverskuddet på shipping reduseres

Shipping har vært gjennom et par tøffe år med svake fraktrater. Bakgrunnen for de svake fraktratene har vært en ubalanse i markedet mellom tilgjengelig fraktkapasitet og antall laster. På grunn av en voldsom økning i bestilling av nye båter har kapasitetsutnyttelsen i markedet vært for lav til å oppnå gode fraktrater.

 

-Heldigvis ser ting bedre ut fremover. Flåteveksten forventes å være lavere i år og neste år enn det den har vært de senere år, sier Hammer.

 

God etterspørsel gir økt optimisme

Etterspørselssiden på shipping har derimot ikke vært kilden til lave fraktrater. Tvert i mot har det vært bra vekst i mange av de viktigste råvarene for shipping, som olje, jernmalm, kull, flytende petroleumsgass (LPG) og raffinerte produkter. Dette gir et godt grunnlagt for bransjen videre og forhåpentligvis vil forholdet mellom tilbud og etterspørsel normalisere seg.

 

-Innen shipping er vi mest optimistisk til tørrbulk, LNG og LPG (Golden Ocean, Flex LNG, Avance og BWLPG). Spesielt tørrbulk ser spennende ut. Flåteveksten i år vil være lav, spesielt justert for skraping av eldre tonnasje. Kina sitt miljøfokus gjør at de stenger ned mange innenlandske gruver og importerer heller mer kull og jernmalm som også er av høyere kvalitet. Dette vil påvirke kapasitetsutnyttelsen i markedet positivt og bør gi grunnlag for stigende rater. Vi er litt mer avmålte til tank (Frontline) på grunn av en fortsatt stor ordrebok, sier Hammer.