avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Eskalering, men ingen handelskrig

Community Manager
Community Manager

Frykten for en eskalering av proteksjonistiske tiltak var som en klam hånd om markedet forrige uke, og amerikanske børser endte med den verste uken siden januar 2016. S&P 500 og Dow Jones var ned nesten 6 prosent. Samtidig er amerikansk 10 års statsrente om lag uendret til tross for at Fed hevet renten.
 
Når er det handelskrig? Noen vil nok hevde vi har vært der lenge. Enten med utgangspunkt i Kinas konkurransevridende politikk (som Ole skrev om i fredagens morgenrapport) eller overvekten av proteksjonistiske kontra liberaliserende handelstiltak i verden siden finanskrisen. Andre vil si at handelskrigen først er et faktum når vi ser at proteksjonistiske tiltak gjengjeldes og bidrar til å eskalere situasjonen. Andre igjen vil si at det først er handelskrig når handelshindringene gir klare negative konsekvenser for realøkonomien.
 
En slik begrepsavklaring kan fremstå som analytisk flisespikkeri. Det er imidlertid avgjørende for hva vi kan vente av markedsmessige reaksjoner. Sistnevnte utgave av en handelskrig bør bety et kraftig aksjemarkedsfall, at sentralbankene slår kontra i sin påbegynte innstramming, kredittpåslagene øker kraftig og økt etterspørsel etter de antatt trygge valutaene. Samtidig bør utsiktene for små, åpne økonomier svekkes betydelig. Det er vår definisjon av en handelskrig. Der er vi ikke ennå, og vi tror heller ikke vi kommer dit. Selv om sannsynligheten har økt i det siste. Vi tror imidlertid vi fortsatt vil se en amerikansk president som forsøker å levere på sine valgløfter, med noe større selvtillit på sin politiske gjennomslagskraft enn for en tid siden. Og hvor andre land vil svare med mottiltak (i den forbindelse er det verdt å minne om at tiltakene Kina annonserte mot slutten av forrige uke var tilsvar på Trumps stål- og aluminiumstoll, ikke på de ekstra tariffene USA innførte forrige uke). Vi mener de proteksjonistiske tiltakene vi har sett i det siste må anses som forhandlingsutspill, slik at de vannes ut i sin endelige form og i begrenset grad gir utslag i realøkonomien.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroanalyse-teamet i DNB Markets. Klikk på vedlegget (bindersen) for å lese hele rapporten.