avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Fed forventer mer ekspansiv finanspolitikk

Moderator

Referatet fra Fed-møtet 20.-21. mars ble lagt frem i går
Det var lite i referatet som tydet på endrede signaler i forhold til tidligere møter. Majoriteten synes komfortable med planen om å øke renten gradvis i 2018. Så langt har den gradvise utviklingen vært en oppgang på annethvert møte. Unntaket var i september da nedskaleringen av sentralbankens balanse tok til. Anslagene fra de enkelte medlemmene på hvordan styringsrenten burde utvikle seg, «dot-chart», indikerer mellom tre og fire hevninger i år. I møtereferatet fremgikk det at FOMC-medlemmene tolket utviklingen i amerikansk økonomi som styrket siden forrige møte. Riktignok har noen av de løpende nøkkeltallene kommet inn på den svake siden, og vi forventer at første kvartal vil bli noe svakere enn de foregående kvartalene. FOMC la derimot liten vekt på dette og tolket de svake tallene som midlertidige. Fed-medlemmene viste også til at til tross for volatiliteten i markedene hadde de finansielle vilkårene samlet sett fortsatt vært gunstige. Dessuten ligger det nå an til at finanspolitikken vil bli klart mer stimulerende enn tidligere antatt. Ikke bare i øyeblikket, men over de neste årene også. Fed anså at en videre oppgang i rentene var forenlig med en moderat økonomisk vekst og fortsatt sterkt arbeidsmarked, og vurdere risikoen rundt et slikt forløp som balansert. Fed ventet at inflasjonen vil trekke videre opp og stabilisere seg rundt målet på to prosent. Dette er imidlertid en størrelse Fed vil følge særlig nøye. Markedene priser i øyeblikket inn rundt 80 prosent sannsynlighet for en renteoppgang i juni. Vi tror på renteøkninger både i juni, september og desember og ligger dermed omtrent en kvarting høyere enn markedsprisingen ved årsslutt.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk her for å lese hele rapporten.