avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Fed hevet styringsrenten

Community Manager
Community Manager

Fed hevet i går styringsrenten med 25 basispunkter til 1,50-1,75 prosent. Dette var helt i tråd med forventningene, og slik markedene hadde priset inn på forhånd. Som ventet oppjusterte sentralbanken også anslagene for aktivitetsveksten mens ledighetsanslaget ble nedjustert som følge av den ekspansive finanspolitikken. Fed spår nå at BNP-veksten ved utgangen av året blir 2,7 prosent å/å, to tideler høyere enn anslått i september. Ved utgangen av neste år er vekstanslaget justert opp med tre tideler til 2,4 prosent. Anslagsrevideringene er relativt moderate sammenlignet med våre egne og de fleste andre økonomers beregninger av hvor mye finanspolitikken vil løfte veksten med frem mot 2020.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroanalyse-teamet i DNB Markets. Klikk på vedlegget (bindersen) for å lese hele rapporten.