avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Fed-referat tilsier flere rentehevinger

Moderator

Referatet fra Feds rentemøte i januar, som kom i går kveld, tyder på at sentralbanken kan komme til å heve renten mer enn det som hittil har blitt signalisert. Januarmøtet er et mellommøte uten pressekonferanse og nye prognoser, og det kommende møtet 21. mars blir i så måte viktigere.

 

Referatet ga imidlertid klart inntrykk av at FOMC-medlemmene allerede har oppjustert sine forventninger til veksten på kort sikt, noe som også tilsier at de venter at arbeidsmarkedet vil fortsette å bedre seg. Oppjusteringen skyldes bl.a. skattereformen som ble vedtatt før jul, men også sterkere nøkkeltall både i USA og i andre land. Januarmøtet ble dessuten avholdt før Kongressen vedtok den omfattende to-årige budsjettpakken, som er ventet å gi relativt kraftige impulser til den økonomiske veksten fremover.

 

Budsjettavtalen betyr antakelig at makroprognosene vil heves ytterligere og at den nye rentebanen som Fed legger frem på marsmøtet vil inneholde flere hevinger enn i desember. Dette underbygges også av at mange av FOMC-medlemmene sier at de har fått økt tro på at inflasjonsmålet vil bli nådd.

 

Amerikanske lange statsrenter steg rundt 5 basispunkter i etterkant av at referatet ble lagt frem. Dette ble ikke tatt godt i mot av aksjemarkedet som endte dagen i minus etter å ha steget brukbart tidlig på dagen.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroanalyse-teamet i DNB Markets. Klikk på vedlegget (bindersen) for å lese hele rapporten.