avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Fed-sjef Powell i rampelyset

Community Manager
Community Manager

I dag er skal den ferske Fed-sjefen Jay Powells i rampelyset for første gang. Han skal holde den halvårlige talen til politikere i Kongressen om den økonomiske utviklingen og pengepolitikken.

 

Talen bygger på en rapport som Fed publiserte sist fredag. Aksjemarkedene i USA trakk opp i går i forkant av talen. Det kan tyde på at markedsaktørene forventer at han vil opprettholde kursen med gradvise, men forsiktige rentehevinger.  Fredagens rapport gir grunnlag for å tro det samme. Foruten en gjennomgang i konjunktursituasjonen, inneholder rapporten også to spesialtemaer. Det ene er en diskusjon av hvor stramt arbeidsmarkedet egentlig er. Konklusjonen er at markedet er stramt, også fordi tidligere tegn på ekstraordinært slakk, som en høy andel deltidsarbeidene, nå langt på vei er eliminert. Den vanlige ledighetsraten er godt under det Fed og Congressional Budget Office (CBO) anser som nøytral ledighet, slik at lønnsveksten vil ta seg mer opp fremover.

 

Dette er dermed et klart argument for flere rentehevinger. Det andre temaet er en analyse av inflasjonen i velutviklede land. Her er konklusjonen at inflasjonen kan forbli lavere enn målet, som følge av at den teknologiske utviklingen og internetthandel øker konkurransen og presser prisene ned. I tillegg gir økt integrasjon av fremvoksende økonomier i verdensøkonomien et press ned på lønningene.

 

Dette er dermed et argument for gradvise hevinger. Men konklusjonen åpner (selvfølgelig) også for at økt lønnspress kan gi høyere inflasjon enn det som nå er forventet. I så fall må renten raskere opp.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroanalyse-teamet i DNB Markets. Klikk på vedlegget (bindersen) for å lese hele rapporten.