avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Fed vil forhindre overoppheting

Community Manager
Community Manager

Fed-sjef Powell sa i sin tale i går at han ville søke å balansere risikoen for overoppheting av økonomien mot å få inflasjonen opp til 2% på varig basis.

 

Denne formuleringen viser at Fed nå ser for seg at farten i økonomien må bremses, noe som indikerer at pengepolitikken etter hvert må bli innstrammende. Innlegget utdypet det positive synet på økonomien. Powell trakk frem den lave arbeidsledigheten, som omfatter alle grupper av befolkningen. Han påpekte at lønnsveksten fortsatt er lav, men at den har tiltatt noe i det siste.

 

Powell sa også at noe av motvinden fra årene etter finanskrisen nå er snudd til medvind. Det gjelder både finanspolitikken i USA og den globale oppgangskonjunkturen.

 

I spørsmålsrunden etter innlegget sa Powell at han selv hadde oppjustert sitt syn på økonomien siden desember, og blitt sterkere i troen på at inflasjonen vil bevege seg opp mot målet. Mye tyder på at det samme også gjelder andre medlemmer av FOMC, noe som tilsier at rentebanen vil bli oppjustert til å indikere fire hevinger i år på rentemøtet 21. mars.

 

Markedsrentene steg på Powell sine uttalelser og anser det nå for første gang som mer sannsynlig med fire hevinger enn to hevinger i år. Dollaren styrket seg en del mot euro, mens de amerikanske børsene reagerte negativt på at det kan bli flere rentehevinger fremover.,

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroanalyse-teamet i DNB Markets. Klikk på vedlegget (bindersen) for å lese hele rapporten.