avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Fortsatt stramt grep om utlån til bolig

Community Manager
Community Manager

Finansdepartementet la i går frem en ny boliglånsforskrift som i all hovedsak er en videreføring av gjeldende forskrift. Dermed er det fortsatt et egenkapitalkrav på 15% av boligens verdi, krav til avdragsbetaling hvis egenkapitalen er under 40% og et krav om at låntaker skal kunne betjene lånet med 5 prosentpoeng høyere rente. Lånebeløp skal fortsatt være begrenset til fem ganger inntekt. For Oslo gjelder er det særskilt krav om minst 40% egenkapital ved lån til sekundærbolig. Bankene har anledning til å unnta inntil 10% av utlånene fra forskriften; for Oslo er denne «fartsgrensen» satt til 8%. De særskilte kravene for Oslo ble innført fordi boligprisene steg særlig mye i Oslo. Nå har boligprisene her skutt fart på ny, og finansministeren mener derfor at det blir helt feil å fjerne Oslo-kravene nå.
 
Bakgrunnen for forskriften var en sterk vekst i husholdningenes gjeld og boligpriser. Forskriften er et virkemiddel for å dempe gjeldsveksten og redusere sårbarheten i husholdningene, ikke for å regulere boligprisene. Finansdepartementet viser til analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank om at forskriften virker etter hensikten. Virkningene på boligprisene er derimot mer omdiskutert. I våre makroanslag som vi la frem i april, la vi til grunn at boliglånsforskriften ville bli videreført. Det ble nærmere omtalt her. Vi venter forsiktig boligprisoppgang gjennom 2018 og 2019, støttet av lavere arbeidsledighet, økt inntektsvekst og fortsatt lave renter. Oppgangen i april og mai har vært større enn ventet, men fortsatt utsikter til renteoppgang i høst og økt lager av usolgte boliger peker mot at prisveksten vil dempes.

 

Les mer om en svak dag på børsen i går, høy stemning i medlemsbedriftene i NH og ECB-forumet i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.