avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Forventninger om moderat lønnsvekst

Community Manager
Community Manager

I Norges Banks forventningsundersøkelse for første kvartal viste at aktørenes forventninger til inflasjonen om 12 måneders sikt holdt seg om lag uendret på i overkant av 2 prosent.

 

Partene i arbeidslivet har imidlertid justert opp anslagene for lønnsveksten i år til 2,9%. I forrige kvartal var anslaget 2,5%. Dette kan peke i retning av at årets lønnsoppgjør vil gi noe mer i tillegg enn fjorårets. På den annen side venter organisasjonene at lønnsveksten kun vil øke marginalt til 3,0% neste år, og at den vil være på det nivået også om 5 år.

 

Det tyder i så fall på en lavere normal for lønnsveksten fremover enn det vi tidligere har vært vant til – og er i tråd med våre prognoser. Blant næringslivslederne er det nå flere som sier at lønnsomheten har bedret seg det siste året (38%) enn i fjerde kvartal. Andelen som venter å ha flere ansatte om et år, er imidlertid stabil på 36%. Blant husholdningene er det er markert oppgang i andelen som venter renteoppgang det kommende året: Andelen har økt med 21%-poeng og nå venter nesten halvparten av det spurte at renten økes.

 

Blant økonomene venter nå akkurat halvparten av kronen vil styrkes det kommende året, dvs. litt færre enn sist. Omtrent 40% venter uendret effektiv kronekurs om et år.      

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroanalyse-teamet i DNB Markets. Klikk på vedlegget (bindersen) for å lese hele rapporten.