avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

God fart i norsk økonomi

Community Manager
Community Manager

Norsk Fastlands-BNP utvikler seg litt sterkere enn vi har sett for oss. Veksten fra fjerde til første kvartal havnet på 0,6 prosent, mens veksten kvartalet før ble revidert opp til 0,7 prosent. Det betyr at årsveksten i første kvartal utgjorde 2,6 prosent – ikke så mye lavere den Norges Banks nettverk indikerte. Detaljene viste som ventet en svak utvikling for det private forbruket i første kvartal. Svakt bilsalg dro vareforbruket ned, og samlet forbruk ble dermed uendret. Bilomsetningen sviktet imidlertid pga. avgiftsendringer, og har allerede tatt seg markert opp igjen, se eget notat her. Samlet sett falt investeringene med drøye 5 prosent. Oljeinvesteringene trakk markert ned, men det må ses i lys av kraftig oppgang forrige kvartal. Det var også nedgang for fastlandsbedriftene, og for boliginvesteringene. Det var lager som bidro mest til veksten, med et bidrag på hele 1,2 prosentpoeng. Det må presiseres at dette ikke er reell lageroppbygging, men statistiske avvik som normalt vil bli fordelt på ulike deler av etterspørselen senere. 
 

Les mer om revidert nasjonalbudsjett, detaljhandelen i USA, styrket dollar og britisk arbeidsmarked  i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.