avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Høy norsk pengemarkedsrente

Community Manager
Community Manager

3m NIBOR steg til 0,96 prosent sist fredag, men ble fastsatt til 0,94 prosent i går. I januar var denne renten 0,84 prosent i gjennomsnitt. Fredagens nivå var det høyeste siden tidlig i mai i fjor. Oppgangen i rentene skyldes økte påslag i pengemarkedene, og ikke økte forventninger til at Norges Bank vil heve rentene den nærmeste tiden. Markedsforventningene til Norges Banks styringsrenter ser ut til å være uendrede renter til over sommeren. Etter sommeren priser markedene inn en gradvis økende sannsynlighet for renteoppgang. Det er ingen instrumenter i det norske markedet som direkte gir forventingene til styringsrenten. Slike forventninger må avledes og er gjenstand for skjønn. FRA-prisene og terminprisene på valuta er de to mest sentrale utgangspunktene for å avlede forventninger til styringsrenten. Dersom en tar utgangspunkt i FRA-rentene, må en gjøre seg en oppfatning om påslaget mellom pengemarkedsrentene og styringsrentene. Med utgangspunkt i terminprisene for USDNOK må en skille mellom markedsforhold/støy på den ene side og forventninger på den annen. Etter vår vurdering priser markedene inn en renteøkning rundt årsskiftet. Om noe, kan det i det siste se ut til at forventingene til renteoppgang har blitt skjøvet litt ut i tid.

 

Les mer i morgenrapporten til makroanalyse-teamet i DNB Markets. Klikk på vedlegget (bindersen for å leses hele rapporten).