avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Høyere marsjfart i norsk økonomi

Community Manager
Community Manager

Marsjtakten i norsk økonomi er høyere enn ventet. I går formiddag viste produksjonsindeksene fra sentralbankens eget bedriftsnettverk (Regionalt nettverk), en pålitelig indikator for den økonomiske veksten, en sterkere oppgang enn ventet. Indeksene signaliserer en tiltakende BNP-vekst på rundt 2¾ prosent annualisert det neste halve året. Nettverket vil nok bidra til å løfte sentralbankens anslag for vekst og kapasitetsutnyttelse. Sammen med økte renter ute, utflating i boligprisene og et videre fall i ledigheten vil det bidra til å jekke opp rentebanen i den pengepolitiske rapporten som publiseres torsdag neste uke.
 
Veksten er ganske bredt basert. For første gang siden sommeren 2014 melder oljeleverandørene om vekst, og her peker pilene videre oppover. Produksjonen blant bedrifter som yter tjenester til næringslivet har også tatt seg kraftig opp siden våren 2016. Denne indeksen signaliserer nå en årlig veksttakt nær 4 prosent, og tilsvarende nivå ser vi også for industrien.
 
To næringer skiller seg negativt ut. I bygg og anleggsbransjen ventes en fortsatt avtakende vekst frem mot sommeren. Varehandelen rapporterer om en vekst i underkant av 2 prosent, og har ikke forventninger om et oppsving med det første.
 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroanalyse-teamet i DNB Markets. Klikk på vedlegget (bindersen) for å lese hele rapporten.