avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Høyere, men fortsatt moderat lønnsvekst

Community Manager
Community Manager

Med lønnsoppgjøret vel i havn, ligger det an til høyere, men fortsatt moderat lønnsvekst her hjemme. Med et generelt tillegg på 1 krone per time, og et lavlønnstillegg på 2,50 per time har partene anslått den samlede årslønnsveksten i industrien til 2,8 prosent i 2018. Med en anslått vekst i konsumprisene på 2,0 prosent, innebærer det en reallønnsvekst på 0,8 prosent. Les gjerne mer i Kyrres notat. Partene har blitt enige om rammene for en ny AFP-ordning, mens detaljene skal utredes og tas inn i senere tariffoppgjør.
 
Dermed ligger lønnsveksten i år an til å bli noe høyere enn vårt anslag fra januar på 2,7 prosent. Norges Bank anslår i sin pengepolitiske rapport fra mars en lønnsvekst på 2,9 prosent. Vi vil publisere oppdaterte prognoser neste onsdag (18. april). Fremover tror vi rammen i lønnsoppgjørene vil måtte tilpasses lønnsveksten hos våre viktigste handelspartnere, et argument med støtte i omleggingen til et nytt og lavere inflasjonsmål.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.