avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Handelskonflikten trappes opp

Community Manager
Community Manager

I dag iverksetter USA sin varslede økning av tollsatsene til 25 prosent på import fra Kina til en verdi av 34 mrd. dollar. Dette vil antakelig følges opp av samme tollsats på import for ytterligere 16 mrd. som fortsatt er til vurdering. I all hovedsak omfatter tiltakene import av vareinnsats og kapitalvarer. Det gjør at det først og fremst er amerikansk næringsliv som rammes gjennom høyere kostnader. Dagens tiltak vil høyst sannsynlig avstedkomme mottiltak fra Kina i samme størrelsesorden. Om så skjer har Trump varslet ytterligere opptrapping med et betydelig større omfang, fra 200 til 400 mrd. dollar. Det vil imidlertid antakelig kunne ta 2-3 måneder før en slik opptrapping vil bli gjennomført. En så vidt stor opptrapping vil dessuten innebære at konsumvarer rammes i mye større grad. Det vil både slå hardere ut for de amerikanske forbrukerne (gjennom høyere priser), men også for amerikanske selskaper som produserer elektronikk i Kina. Rundt 40 prosent av importen fra Kina er enten produsert av amerikanske selskaper alene eller i samarbeid med andre. En kraftig opptrapping vil dermed ventelig føre til kraftige protester fra store amerikanske teknologiselskaper. Dette er grunnen til at vi tviler sterkt på at opptrappingen blir så omfattende som skissert. Gårsdagens positive handelsnyhet illustrerer at Trump kan andre syn raskt. I et møte med tyske bilselskaper skal den amerikanske ambassadøren til Tyskland ha sagt at økt importtoll på biler fra EU kan bli droppet. Trump har tidligere indikert 20 prosent toll på importerte biler fra EU. Aksjemarkedet reagerte positivt på denne nyheten i går, og de asiatiske børsene har trukket opp i dag.
 
I går forsøkte Trump nok en gang å påvirke oljeprisen. Han tvitret i kjent stil til OPEC og ba om organisasjonen om å få prisen ned («Reduce pricing now!»). Dette er et pussig utspill av flere grunner. For det første har OPEC nylig hatt et møte der det ble vedtatt å øke produksjonen. For det andre er USA nå en av verdens største produsenter av råolje. Landets oljeselskaper ønsker seg antakelig en fortsatt høy oljepris. For det tredje er Iran et av medlemmene av OPEC. Trump har trukket USA fra atomavtalen med Iran og forsøker samtidig å stoppe landets eksport av olje. USA bidrar derfor til å presse oljeprisen oppover gjennom sin Iranpolitikk.

 

Les mer om referatet fra Feds rentemøte i juni, månedens viktigste nøkkeltall - den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten og regjeringsmøtet som i dag avholdes i Storbritannia  i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.