avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Har du hørt om mikrofinans?

Community Manager
Community Manager

Har du hørt om mikrofinans?

Mikrofinans er en samlebetegnelse på finansielle tjenester som tilbys fattige mennesker, som ikke har tilgang på dette. Det er estimert at rundt 2,5 milliarder mennesker ikke har tilgang til finansielle tjenester, inkludert lån, sparing eller forsikring i dag.

 

Mikrofinans omfatter alt fra små uformelle sparegrupper til store institusjoner som Grameen Bank i Bangladesh med over syv millioner medlemmer. Bidragsytere til mikrofinans er ikke-statlige organisasjoner, selv-hjelps grupper, sparebanker, kommersielle og statlige banker, forsikringsselskaper og spesialiserte mikrofinans institusjoner.

 

DNB Liv har investert 133 millioner kroner i NMI – Nordic Microfinance Initiative, som er et privat/offentlig samarbeid for investeringer i mikrofinans. NMI ble etablert i 2008 som et partnerskap mellom offentlig sektor og private investorer. Norfund, det norske investeringsfondet for utviklingsland representerer den norske stat. De private investorene er DNB, Ferd, KLP og Storebrand.

 

Arbeid, ressurser og sosial status

NMIs sosiale visjon er å gi tilgang til finansielle tjenester til mennesker som ikke har tilgang på dette i dag. Et lån til en fattig person kan utgjøre stor forskjell. Å få tilgang til et lån kan gjøre det mulig å starte en bedrift og igjen oppmuntre til inntektsgivende aktiviteter, med målbare effekter på sysselsetting og økonomisk aktivitet i samfunnet. Fattiges tilgang til finansielle tjenester gir også positive effekter på den nasjonale økonomien i utviklingsland ved at den bidrar til økt sysselsetting og økonomisk aktivitet. Oppstart av selvstendig næringsdrift forbedrer familiers inntekts-strøm, og bidrar til økt levestandard. I tillegg gir et lån ofte de fattige det de trenger for å komme seg på beina etter for eksempel en naturkatastrofe, konflikt eller andre uforutsette økonomiske og sosiale vansker.

 

NMIs oppdrag er å bidra til å skape jobber, velstand og økonomisk og sosial bærekraft i utviklingsland. Bidragene kommer hovedsakelig ved å investere i og bygge opp mikrofinansinstitusjoner, som spesielt retter seg mot fattige kvinner i disse landene.

1 Kommentar
Moderator

Hei, 

Etter å ha bodd i Bangladesh i over 3 år, har jeg kommet bort i mikrofinans og Grameenbank flere ganger.  Ideen er veldig god, men i praksis, hørte vi litt forskjellig om ordningen.  Det er ikke riktig å se på Bangladesh med "norsk syn"  - realia er helt annerledes.  Ca 50% av befolkningen er fortsatt analfabeter, det er veldig begrenset med skolegang og tilgang til mat for veldig mange.  Så det at de har mulighet å låne penger fra en organisasjon som har regler og lover, er i seg selv veldig positivt. 

Jeg håper at Norfund  og DNB har fått tilgang ikke bare til de offisielle rapportene og snakket med kun de "utvalgte", men også har gjort research på egen hånd. 

Mine observasjoner er i hvert fall følgende:

De alle fatigste får ikke lån - de som er definert av Grameenbank som fattige, er ikke de fattigste.  De har hus eller land som banken kan ta pant i.  Effektiv rente ligger mellom 30 - 90% (avhengig av hvor flink man er å betale på avdrag i tide), og innkrevingnen av ubetalte avdrag pågår ikke bare ved å sende et brev....

Under vår opphold, kom det to finske studenter som skulle skrive en oppgave om banken.  De mente det var ikke lett å få informasjon om hvordan ordningen fungerer.  Man kunne stille spørsmål, men det var en klar grense på hvilke type spørsmål det kunne være. 

Poenget mitt er at mikrofinansiering er et veldig bra ordning, men jeg ville nok ikke ha glorifisert den - det finnes en annen side.  Grameenbank er nok ikke en veledighets organisasjon - det er jeg helt sikker på.