avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Helsesektoren - en investors drøm?

Moderator

Helsesektoren hadde et godt 2017, dog noe svakere enn det brede aksjemarkedet. Ved inngangen til året ble sektoren handlet med en betydelig verdsettelsesrabatt grunnet frykt for politiske vedtak og forventinger om nedjustering av estimater. Når selskapene rapporterte fjerdekvartalstall for 2016 viste det seg at estimatene var noe for høye, men mindre enn fryktet. Sektoren handles nå på linje med det brede markedet basert på pris/fortjeneste per aksje.

 

Sterk utvikling innen helseforsikring

Innad i helsesektoren var det helseforsikring som hadde den klart beste utviklingen i året som gikk. Selskapene fortsetter å levere gode resultater drevet av rasjonell prising av forsikringspremiene og et bedre arbeidsmarked som betyr flere personer innrullert i forsikringsordningene. Helseforsikringsselskapene er også blant vinnerne på Trump’s skattereform. Produsenter av forskningsutstyr er blitt løftet av en generell tro på høyere økonomisk aktivitet. De store farmasiselskapene har utfordrende tider og sliter med å vokse da de ikke klarer i stor nok grad å fornye produktporteføljen gjennom intern produktutvikling. Noen velger å løse dette med dyre oppkjøp.

 

Politiske faktorer påvirker sektoren

Trump - tax.pngHelsesektoren påvirkes i stor grad av politiske rammebetingelserEttersom helsesektoren er sterkt regulert, og myndighetene betaler en betydelig del av kostnadene, kan politiske endringer påvirke rammebetingelsene for selskapene. USA er det viktigste markedet og også det landet i verden som bruker mest penger på helse. Det er derfor et stort fokus på alternativer for å organisere helsevesenet på en mer kostnadseffektiv måte. Trump og republikanerne lykkes ikke i å erstatte Obama sin helsereform, men innførte noen endringer i forbindelse med skattereformen som kan innebære at færre amerikanere over tid vil få tilgang til helseforsikring.

 

Skattereform skaper muligheter

Bilde Healthcare.JPGEirik Hernes Larsen og Knut Bakkemyr er forvaltere av aksjefondet DNB HealthcareVi har gjort store endringer i porteføljen i løpet av året. Vi har solgt oss kraftig ned i store diversifiserte farmasiselskaper og produsenter av medisinsk utstyr og økt andelen i amerikanske tjenesteselskap da disse vil tjene betydelig på skattereformen. Vi har lite eksponering mot biotekselskaper da vi mener disse er utsatt for ytterligere press på priser og har færre muligheter for tilpasninger enn de store farmasiselskapene. Tjenesteselskaper utgjør om lag 40% av porteføljen og består for det meste av helseforsikring, distribusjon og tjenester som laboratorietester og dialysebehandling. Farmasi og bioteknologi utgjør 40% og resterende er investert i medisinsk utstyr og IT.

 

Vi mener 2018 blir et år på det jevne for helsesektoren. Verdensøkonomien er i bedring og rentene er på vei opp. Der er også kongressvalg i USA og debatten rundt høye priser på medisiner vil blusse opp, og dersom demokratene vinner tilbake kongressen vil dette øke frykten for strengere reguleringer. På lang sikt er vi positive til helsesektoren og forventer god avkastning hjulpet av høy innovasjonstakt, eldrebølgen, livsstil og stort investeringsbehov i fremvoksende økonomier.

 

Forvalter Knut Bakkemyr presenterer helsefondet til DNB og utsiktene for sektoren

 

Innlegget er skrevet av Eirik Hernes Larsen og Knut Bakkemyr