avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Ingen nye signaler fra elefanten

Moderator

Mens aksjemarkedene ble løftet av gode resultatfremleggelser i går, har den amerikanske tiårsswaprenten trukket litt ned igjen siden i går morges. Den ligger nå rett under 3 prosent. I valutamarkedene er det sentralbanker som har utløst brorparten av bevegelsene.
 
Riksbanken har, ikke overraskende, fått kalde føtter med tanke på renteheving allerede til høsten. Svake inflasjonstall har fått den svenske sentralbanken til å skyve tidspunktet for første renteheving fra rekordlave -0,50 prosent fra annet halvår i år til «rundt årsskiftet», nærmere bestemt enten i fjerde kvartal i år eller i første kvartal neste år. For flere detaljer, se Jeanette Strøm Fjæres kommentar. Markedsreaksjonen tilsier at hevingen var skjøvet lengre ut i tid enn forventet: Svenskekronen har svekket seg på bred basis. EURSEK handles nå rundt 10,48, 7 øre høyere enn i går tidlig, mens SEKNOK handles rundt 0,92, ett øre lavere. Vi holder fast på vår prognose om svensk desemberheving, men ser en større risiko for at den kommer senere enn tidligere. På pressekonferansen adresserte sentralbanksjef Ingves elefanten i rommet: «Naboen vår er en elefant. Når elefanten beveger seg så betyr det noe for oss».
 
Og elefanten - ECB – gikk ut i manesjen bare timer senere. Som ventet ble både politikk eller framtidsguiding stående uendret. Sentralbanksjef Draghi framsto som optimistisk med tanke på eurosonens vekstutsikter, og pekte på at svake nøkkeltall delvis må tilskrives midlertidige faktorer som dårlig vær, tidlig påske og omfattende streikevirksomhet. På den annen side: Risikoen for handelskrig har blitt mer utpreget, og det er ennå ikke tegn til en overbevisende oppadgående trend i inflasjonen. Dermed må ECB fortsatt være «tålmodige, forsiktige og iherdige». På spørsmål om hvorvidt vi kan forvente en beskjed om verdipapirkjøpenes (APPs) skjebne på junimøtet svarte sentralbanksjefen: «Dette har vi ikke diskutert ennå». Om nøkkeltallene tar seg opp i tiden som kommer mener vi ECB vil være klare til å varsle at APP ikke blir forlenget på møtet i juni. Men risikoen for at denne beskjeden ikke kommer, og at det heller går mot nedtrapping av APP i løpet av fjerde kvartal, er høy og økende. Første renteheving vil uansett være et godt stykke unna i tid. Vi anslår juni 2019, men ser større risiko for at den kommer senere enn tidligere enn dette. EURUSD fortsetter den negative trenden som startet for en drøy uke siden, og handles 0,5 prosent lavere enn i går tidlig, på rundt 1,21 – det laveste nivået siden januar.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk her for å lese hele ra...