avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Klokkeklar Olsen: Hever i september

Community Manager
Community Manager

Norges Bank signaliserte på gårsdagens rentemøte at renten vil bli hevet på rentemøtet 20. september. En smule usikkerhet rundt dette på forhånd, som følge av lavere inflasjon enn ventet og ECBs utsatte renteheving, ble feid til side. Markedet ble tydeligvis litt overrasket av det klare budskapet og reagerte med å sende kronen 6-7 øre sterkere mot euro, og de korte markedsrentene opp. Kronen hentet seg noe inn igjen i løpet av dagen, men har i løpet av det siste døgnet styrket seg på bred basis. Kronen har styrket seg mest mot dollar (1 prosent til rundt 8,11), men har også gått 0,8 prosent sterkere mot den svenske kronen.
 
Ifølge Norges Bank har ny informasjon siden forrige rapport i liten grad påvirket utsiktene for inflasjonen fremover. Rentebanen ble lite justert på kort sikt, men ble hevet litt utover i tid. Oppgangen i oljeprisen bidro til å løfte rentebanen. Den nye banen indikerer to hevinger neste år, i mars og i september. Dette er helt i tråd med våre renteprognoser. Deretter viser banen ytterligere to hevinger både i 2020 og i 2021 (til sammen syv). Selv om rentene heves, vil pengepolitikken fortsatt være klart ekspansiv. Norges Bank anslår den nøytrale renten til 2½ prosent. Makroprognosene i den pengepolitiske rapporten var gjennomgående lite endret. Veksten i Fastlandsøkonomien ventes å øke litt mer neste år (med 2,3 prosent), mens veksten er justert litt ned i 2020 og i 2021. Anslagene for kjerneinflasjonen (KPI-JAE) er jekket litt ned for hele prognoseperioden. Lønnsveksten antas (som i mars) å komme nesten opp til 4 prosent i 2020 og 2001. Kapasitetsutnyttelsen ventes å øke noe mer enn anslått i mars, og bidra til at inflasjonen gradvis tar seg opp. Kronen anslås å styrke seg noe gjennom prognoseperioden. Det skyldes antakelig at oljeprisbanen (som følger terminprisene) ligger rundt 10 dollar fatet høyere enn i mars.

 

Les mer om gårsdagens rentemøter, dagens OPEC-møte i Wien og aksjemarkedenes reaksjon på høyere tollsatser i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.