avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Kommentar til Norges Banks årstale 2018

Moderator

Skrevet av Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets

 

  • Holder en renteoppgang i desember varm
  • Phillipskurven er ikke død, og rentebunnen er passert. Det kan bli uro i tiden med rentøkninger
  • Finanspolitikken bør ta hensyn til svingningene i pensjonsfondet

 

Vurdering: Olsen viser til at renten kan bli hevet for første gang på syv år i år, og holder dermed en desemberheving varm. Med god vekst i økonomien har Norges Bank mindre bekymring for lav inflasjon og kan legge mer vekt på å dempe oppbygging av finansielle ubalanser. Olsen drøfter forhold som kan holde lønns- og prisinflasjonen lav i lang tid, men mener at Phillipskurven ikke er død – bare endret.

 

Med oppgangskonjunkturen internasjonalt som har gitt lavere arbeidsledighet, er det rimelig å forvente noe høyere inflasjon og renteøkning ute. For øvrig peker sentralbanken på at svingningene i pensjonsfondet vil kunne bli større fremover fordi fondet er blitt så stort. Slike svingninger må finanspolitikken ta hensyn til. Det er et argument for en endring i handlingsregelen. En slags rød tråd i talen denne gangen er sentralbankenes oppgave om å sikre tillit til pengesystemet og at inflasjonsmål har tjent dette godt. Når rentene nå etter hvert skal heves, kan veien fremover være urolig.

 

Talen har seks deler. Les mer om disse og resten av kommentaren ved å klikke på vedlegget (bindersen).