avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Kommunikasjonsmessig balansekunst

Community Manager
Community Manager

Ingen endringer i pengepolitikken eller fremtidsguiding fra ECB i går. Fortsatt skal det kjøpes verdipapirer for 30 milliarder i måneden til og med september i år, og reinvesteringene av forfall og renteutbetalinger vil fortsette «well beyond» avslutningen av verdipapirkjøpene. Heller ikke ordlyden om mulige endringer i størrelse eller varighet på verdipapirkjøpene ble endret, slik det ble spekulert i på forhånd.

 

Som vanlig var det Draghis svar i spørsmålsrunden som stjal showet. Draghis forsøk på å sende tydelige signaler til markedet i kjølvannet av renteoppgang og eurostyrking, var imidlertid mindre vellykket. Vel var det vanskelig å misforstå sentralbanksjefen da han sa at han så svært liten sjanse overhodet for en renteheving i år, slik markedet virker å prise inn. Langt mindre tydelig var Draghi om alternativene for nedtrapping og avslutning av verdipapirkjøpene utover september. Hvilket bidro til at han fikk spørsmålet servert ikke mindre enn tre ganger. Vinglingen skyldes nok dels at det ikke er realitetsbehandlet i ECBs styre, og dels at Draghi vet det er forskjellige meninger innad i styret. Særlig overbevisende var han heller ikke når han adresserte eurostyrkingen. På den ene siden føler Draghi seg bundet av G20s enighet om å avstå fra å svekke egen valuta for å bedre egen konkurranseevne (og ga med det et stikk til den amerikanske finansministeren, Mnuchin, som tidligere i uken gjorde nettopp det). På den andre siden innser Draghi at det sterke oppsvinget i eurosonen tilsier en sterkere euro. Vi holder på vår prognose om endring i ordlyden på pressemeldingen i mars, avslutning av verdipapirkjøpene etter september og første renteheving i mars neste år (se vår omtale av utsiktene for eurosonen i Økonomiske Utsikter her).

 

 Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.