avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Kraftig oppjustering av oljeinvesteringene

Community Manager
Community Manager

Oljeinvesteringsundersøkelsen for første kvartal var sterkere enn vi hadde ventet på forhånd. Oljeselskapene anslår nå en oppgang i investeringene på i overkant av 7% (nominelt) til 160 mrd. kroner. Dette er den første anslåtte oppgangen på fire år. Innlevering av flere planer for utvikling og drift (såkalte PUDer) senere i år kan trekke investeringsanslaget ytterligere opp. På den annen side bruker februarundersøkelsen normalt å overvurdere investeringene for felt i drift. Vi tror derfor at undersøkelsen gir et godt anslag for investeringene i år.

 

Norges Bank anslo 6 prosent vekst for oljeinvesteringene (volum) i år, og det ligger an til en liten oppjustering i den pengepolitiske rapporten som kommer i mars.

 

I tillegg får sentralbanken trolig noe mer trygghet for vurderingene om at oljesektoren igjen vil bidra positivt til den økonomiske veksten og at utsiktene for norsk økonomi dermed er styrket. Solide veksttall for industri- og kraftinvesteringene understøtter dette.

 

I rentebanen som Norges Bank la frem i desember i fjor, var det vel femti prosent sannsynlighet for en renteoppgang i desember i år. Investeringsundersøkelsene øker denne sannsynligheten, og vi venter at renten blir satt opp i desember.

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroanalyse-teamet i DNB Markets. Klikk på vedlegget (bindersen) for å lese hele rapporten.