avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Lav amerikansk lønnsvekst ga aksjeløft

Community Manager
Community Manager

Det amerikanske arbeidsmarkedet fortsetter å overraske positivt. I februar ble det skapt hele 313 000 nye jobber – langt flere enn ventet på forhånd og det sterkeste siden juli 2016. Oppgangen var trolig noe overdrevet som følge av negative væreffekter i januar. Likevel fremstår sysselsettingen fortsatt som meget sterk, særlig tatt i betraktning hvor lenge oppgangskonjunkturen har vart. Det var dessuten revisjoner oppad på til sammen 54 000 for de to foregående månedene.

 

Lønnsveksten ble kun 0,1% i februar, etter tre måneder med sterk oppgang. Dette viser både at lønnsutviklingen er volatil, men også at de strukturelle forholdene som har dempet lønnsveksten (f.eks. aldringen av befolkningen og økt konkurranse fra automatisering og globalisering), trolig fortsetter å gjøre det. Vi venter derfor at lønnsveksten bare vil ta seg forsiktig opp fremover. Det var solid oppgang i sysselsettingen for de fleste næringer, med sterkest oppgang for bygg og anlegg og handel og transport.

 

Arbeidsledigheten holdt seg uendret på 4,1% for femte måned på rad. Grunnen til denne stabile utviklingen er at oppgangen i sysselsettingen motsvares av en like sterk oppgang i arbeidsstyrken. Over tid er det likevel grunn til å se for seg at ledigheten vil falle videre. Dersom det skjer, er det også grunn til å vente høyere lønnspress. På den bakgrunn tror vi at Fed vil heve renten 21. mars, men også ytterligere tre ganger til dette året.

 

Aksjemarkedene reagerte ikke overraskende svært positivt på kombinasjonen av lav lønnsvekst og sterk sysselsetting. De amerikanske børsene steg rundt 1,7% fredag, og de asiatiske stiger i dag.  

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroanalyse-teamet i DNB Markets. Klikk på vedlegget (bindersen) for å lese hele rapporten.