avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Laveste britiske ledighet siden 1975

Community Manager
Community Manager

Det britiske arbeidsmarkedet fremstår fortsatt som svært solid, selv om den økonomiske veksten har avtatt en del. Gårsdagens tall viste f.eks. at sysselsettingen økte med 55 000 personer i februar, vesentlig mer enn anslått på forhånd. Nivået ligger 1,3% høyere enn for et år siden. Samtidig falt AKU-ledigheten til 4,2%, mens det var ventet uendret ledighet på 4,3%. Ledigheten har ikke vært lavere enn dette siden mars 1975. Det er litt overraskende at AKU-ledigheten faller, både fordi den økonomiske veksten fremstår svak og fordi den registrerte ledigheten øker. Det stramme arbeidsmarkedet ser også ut til å slå ut i noe høyere lønnsvekst. Eksklusive bonus økte lønnsveksten fra 2,6% i januar til 2,8% i februar. Også offentlige sektor har nå økende lønnsvekst, men lønningene stiger fortsatt mer i privat sektor. Samlet sett fremstår arbeidsmarkedet så sterkt at den ventede rentehevingen i mai synes sikker. Vi tror også det ligger an til ytterligere en renteheving i år, men først i november. I dag kommer de britiske inflasjonstallene for mars. Det er ventet uendret samlet inflasjon på 2,7% mens kjerneinflasjonen anslås til 2,5%.  

 

Les mer om tysk finansbarometer, amerikansk boligbygging, World Economic Outlook og rentekurven i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.