avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

MPC Container Ships skal noteres på Oslo Børs’ hovedliste

Moderator

MPC_hovedliste_580.pngMPC Container Ships skal noteres på Oslo Børs’ hovedliste

MPC Container Ships har siden 2017 vært notert på Oslo Axess. Nå sikter selskapet mot Oslo Børs og vil gjennomføre et spredningssalg for å få inn flere aksjonærer, noe som er et krav for notering på Oslo Børs.

 

I den forbindelse har du muligheten til å bli aksjonær i det største selskapet innen containershipping på Oslo Axess og Oslo Børs. Investorer med adresse i Norge tilbys å tegne seg for 250 aksjer til en pris fastsatt som det laveste av (i) NOK 44,00 per aksje, og (ii) aksjekurs ved børsslutt 27. april minus NOK 3,00 per aksje, men ikke lavere enn NOK 40,00 per aksje.

 

Klikk her for å gå til prospekt, selskapsbrosjyre, nettbasert bestillingsløsning og bestillingsblank...

 

Om MPC Container Ships

MPC Container Ships ASA ("MPCC") ble etablert i 2017 for å dra nytte av attraktive markedsforhold innen container shipping og for å kapitalisere på skipsverdier på historisk lave nivåer. Selskapet fokuserer på mindre containerskip med en lasteevne på mellom 1,000 og 3,500 TEU standard containere. Skipene leies ut på korte befraktningskontrakter til linjerederier verden over. MPCC investerte i sitt første skip i april 2017 og er i dag blant verdens største skipseiere innen sitt segment med 65 skip anskaffet til en samlet investering på om lag NOK 4,6 milliarder.

 

Som et nyetablert rederi med moderat gjeldsbelastning sett opp mot skipenes markedsverdi og befraktnings-inntekt nyter MPCC godt av lave driftskostnader. Skipene opererer med positiv driftsmargin selv i dagens marked preget av historisk lave befraktningsrater.


Investors should note that: the price of the Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. Conversely, an investment in the Shares is not compatible with investors looking for full capital protection or full repayment of the amount invested or having no risk tolerance, or investors requiring a fully guaranteed income or fully predictable return profile (the Negative Target Market, and, together with the Positive Target Market, the Target Market Assessment).
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Shares.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Denne informasjonen er ikke ment som grunnlag for å ta stilling til om man vil investere i MPC Container Ships ASA. Investorer som ønsker å investere, eller vurderer å investere, i MPC Container Ships ASAMPC Container Ships ASA, oppfordres til å lese prospektet utarbeidet i forbindelse med tilbudet og må benytte bestillingsblanketten inntatt der eller bestille online på www.dnb.no/emisjoner. Denne informasjonen er kun av overordnet karakter og erstatter ikke prospektet, som utgjør grunnlaget for bestillinger i tilbudet. Det er risiko tilknyttet en investering i MPC Container Ships ASA. En beskrivelse av risikofaktorer er inntatt i prospektet. For ytterligere informasjon og vilkår vises det til prospektet.