avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Mamma mia!

Moderator

Det blir nok mang en italiener som setter morgenespressoen i halsen i dag. For fredagens markedsreaksjon på den italienske regjeringens budsjettforslag var på ingen måte av det milde slaget. Etter at statspapirmarkedet i Italia åpnet skjøt rentene i været, med tiåringen opp hele 30 punkter frem til lunsj. Deretter roet det seg litt ned, og rentene korrigerte ned til 3,15% mot slutten av dagen, som tilsvarer et løft på rundt 20 basispunkter siden markedet åpnet. Samtidig falt tyske renter, slik at spreaden økte med 25 basispunkter til 267 basispunkter. 

 

Den store bevegelsen bør dels ses i lys av at regjeringen landet på et budsjett som var mer ekspansivt enn finansminister Giovanni Tria har sagt at han er villig til å gå med på. Teknokraten Tria, som var et krav for at presidenten skulle godta regjeringssamarbeidet mellom Ligaen og Femstjernersbevegelsen, har siden i sommer sagt at han maks vil gå med på et underskudd på 1,6 prosent av BNP. Hadde han lyktes, ville det gitt en nedgang i underskuddet på ½ prosentenheter fra i år til neste år. Nå blir det i stedet en økning på en ½ prosentenheter.  

Utgiftsforskjellen kan neppe forklare hele rentebevegelsen. Regjeringspartiene har lenge varslet at utgiftene vil øke, og økningen som partiene nå har blitt enige om bør ikke ha kommet som et sjokk på markedene. Og selv med det nye budsjettforslaget er Italia innenfor kravet i Maastricht-traktaten på 3 prosent. Det er riktig nok en mulighet for at EU-kommisjonen vil konkludere med at budsjettet er basert på urealistiske premisser. I så tilfelle vil kommisjonen gjøre egne beregninger basert på den regjeringens foreslåtte økonomiske politikk. Om beregningene viser at underskuddet blir større enn 3 prosent, kan kommisjonen vende tommelen ned til budsjettet. At det skjer hører imidlertid til sjeldenhetene, og noe vi anser som nokså usannsynlig.

Ballen spilles nå videre over til ratingbyråene. Moody’s, som har Italia under vurdering, har tidligere advart at ratingen vil kuttes dersom myndighetenes politikk svekker offentlige finanser og reverserer tidligere reformer. Fitch, som har en BBB-rating på Italia, har landet på negativt utsyn, mens S&P foreløpig har stabilt utsyn på sin BBB-rating. Risikoen er todelt. Lavere rating kan bidra til at investorer må selge seg ned på italiensk stat, som kan gi økte renter. Og skulle alle ratingbyråene nedgradere Italia fra investment grade til high yield, så kan ikke lenger ECB kjøpe italienske statspapirer i sitt verdipapirprogram. ECB vil fortsatt ha muligheten til å kjøpe italienske statspapirer via andre markedsprogrammer, men det er liten tvil om at QE har hatt en positiv effekt på italienske lånekostnader de siste årene.

 

Les mer...